Над 4 000 проверки на обекти за пожарна безопасност са извършени в област Пазарджик през 2019 г.

Пазарджик. По направление „Държавен противопожарен контрол“ служителите от РДПБЗН – Пазарджик са извършили общо 4 115 проверки на обекти, съобщиха от Дирекцията. В резултат са съставени 696 разпореждания и 77  актове за установяване на административни нарушения, а 9 са наложените принудително административни мерки за запечатване на обекти.

През 2019 година са отчетени множество успехи и признание от страна на институции и граждани за РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, а така също и слабостите в ежедневната работа. В тази връзка са посочени и мерки за тяхното преодоляване през 2020 година.