Над 40 музейни специалисти участват в започналото в Шумен обучение по опазване на културното наследство  

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Над 40 музейни специалисти участват в започналото в Шумен обучение по опазване на културното наследство, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. Това са основно специалисти от Регионални исторчески музеи в Северна България и Исторически музеи, които са с археологически профил. Лектори са проф. Иля Прокопов и доц. д-р Николай Марков, участват и представители на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на културата. Домакин и съорганизатор на събитието за Северна България е Регионален исторически музей – Шумен. Подобен форум ще се състои по- късно през годината и за Южна България. Освен теоретична част, в рамките на обучението, което ще се проведе от 13 до 15 юни, ще бъде организиран и практически модул. Предвидени са тренинги по автентификация и оценка и тест. Обучението на тема идентификация, автентификация и оценка на археологически обекти, монети и монетовидни предмети, както и процедурите свързани с тях, се организира от дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” и Бюро Творческа Европа – България към Министерството на културата. То е във връзка с Решението на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз за обявяването на 2018 година за Европейска година на културното наследство и за повишаване на професионалните компетенции на музейните специалисти за опазването и съхранението на движимото културно наследство. „В последните тридесетилетия, отчитайки всички обществено- икономически промени, ние отбелязваме и натрупване на редица дефицити в нашата област.  Те  са свързани преди всичко със стандарти, с начини наработа  с наследсвото, което някога беше едно единствено, държавно, а сега има много видове собственост. Архелогическото наследство обаче е публична държавна собственост и стопанисването му в различните региони под  контрола на държавата или следвайки Закона  за културното наследство попада в различни ситуации и до голяма степен местните общности оказват влияние върху капацитета на музейните експерти и възможността те да бъдат обучавани. По тази причина Министерството на културата и домакините в случая  РИМ- Шумен поеха щафетата това обучение да бъде вид уеднаквяване на знанията и уменията на колегите при извършване на някои особени дейности ката автентификация и оценка  на културна ценност“, заяви проф. Покопов.

Ивелина ИВАНОВА