Над 69 хиляди са наетите на работа лица през второто тримесечие на годината в област Велико Търново

Велико Търново. 69 100  са наетите на трудово и служебно правоотношение лица в област Велико Търново през второто тримесечие на годината. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Велико Търново от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“. Според данните наетите лица намаляват. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 4.6% и „Образование” – с  4.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Строителство” – със  7%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 28.2 и 14.3%.

В края на юни наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 3100, или с 4.3% по-малко в сравнение със същия период на предходната година (юни 2016 г.), като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” – с 1600 хиляди и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 500. В процентно изражение най-значително намаление е регистрирано също в „Селско, горско и рибно стопанство ” – с  30.9%.

В края на второто тримесечие в частния сектор са работили 67.5% от всички наети в област Велико Търново.

Надежда КРЪСТЕВА