Над 75% от жителите на Сливенска област ползват интернет редовно

75.2% от домакинствата в област Сливен имат достъп до интернет в домовете си. Това сочат данни от проучване на Териториалното статистическо бюро. Средно за страната този процент е  72.1%, като за областта е отбелязан ръст от 16.7 процентни пункта спрямо предходната година.

Увеличение има и в регулярното използване на интернет , като в сравнение с предходната 2017 година в областта е регистриран ръст от 12.5 проценти пункта в дела на хората, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. През 2018 г. 64.1% от населението на област Сливен на възраст 16 – 74 навършени години използва редовно интернет.

Мъжете са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените – съответно 67.8 и 59.9%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование, като 89.2% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, при 43.3% от лицата с основно или по-ниско образование.

При ползването на глобалната мрежа от лицата за взаимодействие с публичната администрация и местното самоуправление се наблюдава увеличение от 1.0 процентни пункта в сравнение с предходната година.