Над 97% от местата по държавна поръчка в Пловдивския университет са заети след трето класиране

Пловдив. Над 97 % от местата по държавна поръчка в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ са заети след трето класиране. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от висшето учебно заведение. Процентът съответства на 3139 души – 2678 в редовна и 461 в задочна форма, като още 597 са записани за платено обучение. През последните десет години се отчита тенденция винаги след трето класиране бройките от акредитирания план за прием да са запълвани до над 90-95%. С нацяло изпълнен прием са професионалните направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Филология“, „История и археология“, „Философия“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Психология“, „Политически науки“, „Социални дейности“, „Администрация и управление“, „Икономика“, „Информатика и компютърни науки“ и „Изобразително изкуство“.
94.7 % или 126 от обявените 133 места в „Право“ са запълнени. За останалите свободни 7 места може да се кандидатства според изискванията на допълнителния прием. В професионално направление „Химически науки“ бройките са запълнени до 95.65% и има единични свободни места за бакалавърските програми „Химия“, „Химия с маркетинг“, „Компютърна химия“ и „Анализ и контрол“. Незаето е само едно от обявените 35 места в новата бакалавърска програма „Фармацевтични биотехнологии“ на направление „Биотехнологии“.
Също само 1 свободно място има и в редовна форма на специалността „Национална сигурност“ от едноименното направление. Тази година бяха обявени по 20 места в редовна и задочна форма по държавна поръчка. Бакалавърската програма дебютира миналата година в ПУ „Паисий Хилендарски“, но само във вариант с платено обучение. И в момента има 72 души, които са избрали платената форма.
Четири от 28-те места в направление „Музикално и танцово изкуство“ също са свободни. В професионално направление „Машинно инженерство“ не са заети 8 места в специалностите „Автомобилна техника“ и „Машиностроителна техника и технологии“. В единствената специалност на направление „Електротехника, електроника и автоматика“ – „Електроенергийна техника“, има 16 свободни места. Общо 15 са свободните бройки в трите специалности на направление „Математика“ – „Бизнес математика“, „Математика“ и „Приложна математика“.
В „Комуникационна и компютърна техника“ заети са 93.13% от местата, което съответства на 149 от всички 160 места в направлението. Свободни бройки има в специалностите „Компютърни и комуникационни системи“, „Телекомуникации с мениджмънт“ и „Хардуерни и софтуерни системи“.
При „Физически науки“ има 39 незапълнени места за редовно и 9 за задочно обучение в три от четирите специалности на направлението – „Екоенергийни технологии“, „Инженерна физика“ и „Медицинска физика“. Изцяло запълнени са редовната и задочната форма на четвъртата бакалавърската програма – „Технологии в телекомуникациите“. Остават незаети и 12 места в специалността „Теология“ от професионално направление „Религия и теология“.
Все още не са запълнени и 15-те места за специалността „Актьорство за драматичен театър“ от област „Театрално и филмово изкуство“,  но за нея изпитите по дългогодишна традиция на ПУ „Паисий Хилендарски“ се провеждат през м. септември в три кръга, в три последователни дни. Тази година определените дати са 12, 13 и 14 септември. Продължава приемането на документи за кандидатстване за специалността.