Наземно третиране с хербицид срещу плевели ще се проведе  по железопътната линия в участък Левски – Горна Оряховица

Горна Оряховица. Наземно третиране с хербицид срещу плевели ще се проведе  по железопътната линия в участък Левски – Горна Оряховица, съобщиха от Общината. В изпълнение на Наредба № 13 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Общината уведомява заинтересованите собственици на пчелини на територията на общината, че секция „Сигнализация и Телекомуникации“ Горна Оряховица, ще проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние шест метра от глава релса от двете страни, с препарат НАСА 360 СЛ, карантинен срок 30 дни, доза 4% разтвор. Третирането започва от днес и ще продължи и на 16 и 17 май, съответно в участъците Горна Оряховица – Русе и Горна Оряховица – Радунци. На 23 май дейностите ще се осъществят в участък Горна Оряховица – Каспичан.