Най-често сигнали в зоополицията се подават за проява на жестоко отношение към животните, преобладават и случаите на безстопанственост

Най-често сигнали в зоополицията се подават за проява на жестоко отношение към животните, преобладават и случаите на безстопанственост. Това съобщиха от пресцентъра на Главна дирекция „Национална полиция“ в отговор на запитване на Агенция „Фокус“ за работата на зоополицията. От ГДНП изнесоха данни, че най-често сигнали се подават за кучета, котки и коне. Съгласно данните през 2014 г. общият брой на регистрираните престъпления по чл. 325а, чл. 325б и чл. 325в от НК е 178. През 2018 г. броят им е нараснал на 349. Това увеличение се дължи не на нарастване броя на случаите на насилие над животните, а по-скоро отразява по-високата степен на обществено доверие към полицията и показва, че гражданите по-често подават сигнали за такъв вид престъпления. Така все по-малко престъпления по тези състави остават латентни.
От отговора на запитването на „Фокус“ става ясно, че престъпността спрямо животните е незначителен дял – 0,37 % от всички регистрирани престъпления на територията на страната през 2018 г. Предоставената информация гласи, че темата за дейността на зоополицията е интересна, защото обществото ни е много чувствително към проявата на необоснована жестокост, на каквато най-често стават жертва животните и че дейността на полицейските служители, ангажирани с противодействието на престъпления срещу животни, намира все по-широка обществена подкрепа.
Деница КИТАНОВА