Наказателното дело за убийството на млад мъж в девненския квартал „Повеляново“ започна отначало

В началото на насроченото за днес поредно съдебно заседание по наказателно дело 627/2016 за убийство в девненския квартал Повеляново председателят на състава обяви започването на наказателния процес отначало. Основания за това са изискванията за неизменност на съдебния състав. Поради изменението на Закона за съдебната власт (ЗСВ), в сила от 09.08.2016 г., което предвижда забрана съдебен заседател да има и качеството на общински съветник от съдебния район, за който е избран, с решение на Общото събрание на Апелативен съд – Варна от 20.10.2016г. съдебните заседатели при Окръжен съд- Варна, които са и общински съветници, бяха предсрочно освободени. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативен съд – Варна.

На мястото на двамата общински съветници от Дългопол влязоха нови съдебни заседатели, избрани на случаен принцип, съгласно изискванията на ЗСВ. Съдът отмени всички извършени до момента съдебно-процесуални действия и отново даде ход на наказателното дело срещу Виктор Панайотов, обвинен, че на 28 ноември миналата година умишлено умъртвил Мартин К., като убийството е извършено с особена жестокост.

След отправено искане на защитата на подсъдимия за съкратено съдебно следствие и съгласие на страните, одобрено от съда, някои от свидетелите по делото няма да бъдат разпитвани, а ще се ползват показанията им, дадени в досъдебното производство.

Съдебният състав прие за съвместно разглеждане гражданския иск, предявен от родителите на пострадалия Мартин, в размер на по 130 000 лева за всеки един от тях – обезщетение за неимуществени вреди, считано от датата на деянието (28.11.2015 г.), до окончателното им изплащане, ведно със законната лихва. Членовете на семейството на Мартин бяха конституирани като частни обвинители и граждански ищци. Техният повереник адвокат Юлиян Георгиев отправи искане за отлагане на делото с цел предоставяне на доказателства за бащинство и конституирането на биологичното дете на пострадалия като граждански ищец. Съдът не уважи това искане поради липса на правно основание за отлагане на наказателно дело по такава причина.

След прочитане на обвинителния акт подсъдимият Панайотов заяви, че не се признава за виновен и че ще даде обяснения след изслушването на вещите лица и представянето на експертизите.

Делото продължи с изслушване на приятеля на пострадалия и прочитане на приобщените към наказателното дело доказателства от досъдебното производство – протоколи за разпит на свидетели, които няма да бъдат призовавани в съдебната зала.

Следващото заседание е насрочено за 7 февруари 2017 г.