Наличие на средно образование, липса на задължения и постоянно жителство са сред условията за включване в общинския фонд за асистирана репродукция в Кюстендил

Кюстендил. Наличие на средно образование, липса на задължения и постоянно жителство са сред условията за включване в общинския фонд за асистирана репродукция в Кюстендил. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Радостина Васева, директор на Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика” в Община Кюстендил. По думите й лицата, които кандидатстват за включване в общинския фонд, трябва да имат постоянен и настоящ адрес на територията на Община Кюстендил през последните 3 години. Това изискване може да бъде спазено само за едно от лицата. Те не трябва да имат данъчни задължения към Община Кюстендил и държавата, трябва да бъдат здравноосигурени с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на подаване на заявлението. „Да не са поставени под запрещение или осъждани за престъпления от общ характер, да бъдат семейство или лица, живеещи на семейни начала. Здравословният проблем да бъде решим със средствата, които се предвиждат от асистираната репродукция, и другото изискване е за завършване на минимум средно образование и на двамата кандидати”, каза Радостина Васева.

Венцеслав ИЛЧЕВ