Намаляват разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в икономиката

Кюстендил. Намаляват разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в икономиката. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил Даниела Димитрова, началник на отдел „Статистически изследвания” към Териториално бюро – Югозапад. Данните сочат, че в рамките на една година средствата за тази дейност възлизат на  131 600 000 лева,  в сравнение с предходната година те намаляват с 3.6%. Най-голям обем инвестиции са вложени в промишления сектор – 59.8 млн. лева. В сектора на услугите – търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство, разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са 40.2 млн. лв., или с 6.9% повече в сравнение с предходната година. Относителният дял на направените инвестиции за закупуване на машини, производствено оборудване и апаратура нараства с 9.2 пункта в сравнение с предходната година и достига 46.8%, а делът на разходите за закупуване на транспортни средства – с 0.2 пункта, и е 26.6%. Същевременно намаляват вложените средства за придобиване на сгради, строителни съоръжения и конструкции, както и за закупуване на земя.

Венцеслав ИЛЧЕВ