Намалява икономически активното население във Великотърновска област

Велико Търново. Намалява икономически активното население във Великотърновска област. Това сочат данни от изготвен анализ на Териториално статистическо бюро – Север, Отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“. От там уточниха за Радио „Фокус“ – Велико Търново, че през 2018 година работещите лица над 15-годишна възраст са били 109.6 хиляди. За сравнение с предходната 2017-та намаляват с хиляда. Коефициентът на икономическа активност е 53%.  Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години през 2018 година в областта е 103.6 хиляди. 64.9 хил. от тях са със средно образование, 31.3 хил. – с висше образование, и 7.4 хил. са с основно и по-ниско образование. За миналата година незаетите в региона са били 5.9 хиляди, като коефициентът на безработица е 5.4% или с 0.8 пункта по-висок от този за 2017-та.  Лицата извън работната сила на 15 и повече навършени години са 97.1 хил., от които 40.8% са мъже и 59.2% – жени.

Икономически активните лица на 15 – 64 навършени години са 106.8 хиляди, като заетите са 101 хиляди.

Лицата извън работната сила във възрастовата група 15 – 64 навършени години през 2018 г. са 44.9 хил., от които 42.1% са мъже и 57.9% – жени.

Луиза ТРАНЧЕВА