Населението на област Благоевград е намаляло с 2 510 души за една година

Благоевград. Населението на област Благоевград е било 310 321 души, към 31 декември 2016 година, което представлява 4.4% от населението на България и нарежда областта на 6-о място по брой на население. Това каза за Радио „Фокус“ – Пирин Емилия Илиева, началник на отдел „Статистически изследвания“- Благоевград. По думите ѝ в сравнение с 2015 година населението на областта през 2016 година намалява с 2 510 души, или с 0.8%. „Мъжете в областта са 151 342 (48.8%), а жените – 158 979 (51.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 050 жени“, каза още Илиева. Тя добави, че продължава процесът на остаряване на населението. „В края на 2016 година лицата на 65 и повече навършени години в област Благоевград са 57 190, или 18.4% от населението на областта. В сравнение с 2015 година делът на населението през 2016 година в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2001 година увеличението е с 5.0 процентни пункта“, уточни Илиева. Според нея процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. „Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 21.0%, а на мъжете – 15.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях“, коментира началникът на отдел „Статистически изследвания“- Благоевград. По думите на Илиева най-нисък е делът на възрастното население в област София (столица) – 17.0%, следвана от областите Варна – 18.3%  и Благоевград -18.4%. Тя отбеляза същи, че в края на миналата година децата до 15 години в област Благоевград са 44 905, или 14.5% от общия брой на населението, като спрямо 2015 година този дял нараства с 0.1 процентни пункта.

Ливия НИНОВА