Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност беше представена на заседанието на Областният съвет за хората с увреждания в Шумен

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност беше представена на заседанието на Областният съвет за хората с увреждания в Шумен, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. Тя ще се реализира в два компонента. По нея ще се финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин и за приспособяване на лично моторно превозно средство, необходимо за личната мобилност на човек с трайно увреждане. Финансовата рамка на проектните предложения по Компонент 1 е между 10 000 и 100 000 лв. без ДДС на едно проектно предложение, а по Компонент 2 е до 8 000 лв. с ДДС. Човек с трайни увреждания може да кандидатства в рамките на годината и двата компонента, с отделно заявление за всеки от тях. Всеки потенциален кандидат пристъпва към събиране на документи за кандидатстване, след като по негово искане е получил от съответната дирекция „Социално подпомагане“ писмо за подкрепа. Срокът за кандидатстване е до 30 септември, като документите по двата компонента се подават на хартиен и електронен носител в МТСП. Мартина Драгнева, директор на „Социално подпомагане“- Шумен посочи, че на този етап има подадено едно заявление за писмо за покрепа от Нови пазар. „Първо кандидатстващите по Националната програма трябва да подадат при нас заявление за писмо за подкрепа, като най- късно до три дни се връща обратната информация дали попадат в обхвата на програмата“, обясни тя. Иванка Казакова, председател на Регионалната организация на Съюза на инвалидите, посочи, че са информирали своите членове за възможностите, които дава Националната програма, но изрази и известни притеснения, свързани с краткия срок за кандидатстване, неяснота кой ще заплати изготвянето на проектната документация, как ще се действа в случай, когато жилищните кооперации или блокове не са регистрирани като юридически лица. „Националната програма е много добре разписана по отношение на изискуемите документи, но тези няколко аспекта не са ясни. Ние като организация ще съдействаме на хората, които кандидатстват, ще намерим проектант, но нека да е ясно да кой и как  ще поеме разходите“, коментира Иванка Казакова. Областният управител проф. Стефан Желев предложи да се събере информация от хората с увреждания по общини за това, което спешно и належащо трябва да се предриеме за подобряване на достъпността на обществената среда. „Ще обсъдим проблемите и потребностите, ще ги оформим в предложения до съответната община, за да могат кметовете да ги предвидят в бюджетите си“, каза проф. Желев.

Ивелина ИВАНОВА