Националният омбудсман Мая Манолова: Ще депозирам конституционна жалба срещу текстове от закона за ВиК услугите, с които ще атакувам формирането на цената на водата и по- конкретно единната цена

Ще депозирам конституционна жалба срещу текстове от закона за ВиК услугите, с които ще атакувам формирането на цената на водата и по- конкретно единната цена, заяви в Шумен националният омбудсман Мая Манолова по време на обществената дискусия за качеството на водата, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. Тя посочи, че ще депозира жалбата най- късно в понеделник. Мая Манолова обяви и предложенията си за конкретни решения, адресирани до институциите- НС, МРРБ, МТСП, КЕВР, ВиК асоциации и др. Сред тях са задължително обвързване на повишаването на цената на водата с подобряване на качество и действителни направените разходи, отмяна на единната цена на водата в рамките на територията на една ВиК асоциация, което по думите и е несправедлив, нечестен и ограбващ българските граждани принцип, в закона да бъдат въведени ясни критерии за определяне на социалната поносимост на цената на водата. Мая Манолова предлага и  конкретни мерки за социално подпомагане- забрана за прекъсване на водата при неплащане на сметки от страна на граждани, социална тарифа за най- бедните, целеви помощи, включително опрощаване на задължения, в случаи при които социално слаби са стигнали до принудително изпълнение поради неплатени сметки за вода. Мая Манолова бе категорична, че в закона трябва ясно да се предвиди възможност за преразглеждане на бизнес плановете. „Това е свещената крава на този закон- бизнес плановете на ВиК асоциациите. След като веднъж са приети, едва ли не няма сила в държавата, няма институция, която да ги промени, а в тях е заложено непрекъснатото увеличение на цената на водата“, коментира Манолова. Тя изрази подкрепа и за  въвеждане на лицензионен режим за ВиК дружествата, но при ясен контрол. Мая Манолова  отправи препоръка към ВиК асоциациите за определяне на цени на водата, които да са значително по- ниски от пределните, определени с решението на КЕВР от края на 2018 година. „ В този смисъл  ВиК асоциация- Шумен  би могла да бъде първата у нас дала ясен знак, че подкрепя своите граждани като определя по- ниски цени от тези, които КЕВР е определил“, заяви Манолова. Тя заяви очакването си и за по- ефективен контрол от страна на КЕВР по отношение на бизнес плановете на ВиК асоциациите.  „Апелирам КЕВР да упражни правомощията си по чл. 19 от закона и да преразгледа определената цена за ВиК асоциацията в Шумен, позовавайки се на непредвидено значително обстоятелство .Имам предвид последната проверка  с установяването на огромно нефактурирано количество вода, което вероятно по един или друг начин ще бъде платено от гражданите на област Шумен“, каза Манолова.

Ивелина ИВАНОВА