Национално пълномащабно учение „Защита 2019 г.“ започна в Монтана 

Национално пълномащабно учение „Защита 2019 г.“ започна в Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР.   По време на учението институциите на национално, областно и общинско ниво ще проиграят трета част от Националния план за защита при бедствия – Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй”.

 В рамките на два дни Областният щаб на област Монтана ще проиграе областния план за защита при бедствия и взаимодействието с националния щаб при провеждане на защитни мерки за населението и околната среда в 30 километровата зона около АЕЦ „Козлодуй”.
На 20 ноември 2019 г. в района на село Лехчево, община Бойчиновци, с учебна цел, пожаникари и спасители от Регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана, Видин, Пазарджик, Кюстендил и Благоевград ще развърнат обединен контролно- пропускателен пункт.
Ще се направи проверка на знанията и уменията на пожарникарите и спасителите за извършване на контрол и деконтаминация на хора и техника замърсени с радиоактивни материали. Ще се тренират дейности по организиране на реда и сигурността, медицинското осигуряване, психологическа подкрепа и информационно-комуникационно осигуряване.
Целта на учението е да се проиграе взаимодействието и координацията между органите на изпълнителната власт и силите и средствата на Единната спасителна система за ефективно и своевременно реагиране в ранната фаза при авария в АЕЦ „Козлодуй”.
С тренировъчна цел ще се развърнат още един диспечерски контролно-пропускателен пункт при село Хърлец в община Козлодуй и един обединен контролно-пропускателен пункт в района на град Кнежа.
Националното учение ще се наблюдава от представители на Международната агенция за атомна енергия, Международната асоциация на ядрените оператори и представители на Японското посолство в Република България.