Национално състезание по медиация  ще се проведе във Варна 16 и 17 ноември

Национално състезание по медиация  ще се проведе във Варна на 16 и 17 ноември, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Варна. Състезанието се организира за пръв път в България от Център за разрешаване на спорове като част от инициативите за популяризиране на медиацията, в рамките на проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“, изпълняван от Център за разрешаване на спорове,  2016-2019 година. По този проект се създават съдебни програми за препращане към медиация и се цели създаването на сътрудничество между професионалисти, които насърчават използването й – съдии, адвокати, психолози, медиатори, включително студенти.  В състезанието се включват 20 отбора от големите университети от цялата страна – Софийски университет, Нов Български университет, Великотърновски университет, Пловдивски университет, Медицински университет – Варна, Технически университет – Варна, Варненски свободен университет, Икономически университет – Варна, Русенски университет. Студентите са от разнообразни специалности – Право, Публична администрация, Бизнес информационни технологии,Информатика и компютърни науки, Международен бизнес мениджмънт, Международни отношения, Здравен мениджмънт, Социален мениджмънт и други. Причината това да е възможно, е че медиацията ползва хората от всички професии – всеки добър професионалист – юрист, мениджър, експерт, който работи с хора, е отлично подготвен за работата си, когато умее да се справя с възникващи конфликти. В състезанието се срещат отбори от адвокат и клиент, които се борят срещу друг отбор да получат максимално добър резултат за себе си от преговорите и същевременно да се договарят по начин, който е изгоден и за двете страни. Решение, което се харесва от всички страни. Медиаторите им помагат като водят към творчески решения, от които и двете страни да са доволни. Без да им дават предложения наготово и да се месят в решението. Състезанието ще се проведе в два кръга, като в последния кръг ще бъдат избрани 6 финалисти. 3 медиатори и 3 екипа адвокат-клиент – съответно на първо, второ и трето място. Осигурени са и специални награди, включително безплатно обучение по медиация за спечелилите първите места.

Награждаването на финалистите ще се състои на 17 ноември, когато е кулминацията на Дните на медиацията във Варна по повод навършването на 2 години от откриването на Центъра по медиация към съдебния район, организирана от Центърът за разрешаване на спорове – София,  Институтът по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове Итера  и представители на съдилищата в града.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА