Началникът на РУО-Пловдив Иванка Киркова: Почти три пъти са се увеличили дуалните паралелки в Пловдивска област за тази учебна година

Началникът на РУО-Пловдив Иванка Киркова в интервю за Радио „Фокус“- Пловдив за готовността за новата 2019-2020 учебна година.

Фокус: Г-жо Киркова, готови ли сте за новата учебна година? Какво обсъдихте на тазгодишната среща с директорите на училища, как ще се работи, какви ще са приоритетите ви?
Иванка Киркова: Както всяка година и тази отчетохме приоритетите в работата ни през миналата година и очертахме новите приоритети на регионално ниво, както и предстоящите ни задачи. Както знаете, за втора поредна година функционира механизъм за обхващане на учениците в училище. През изминалата година на територията на областта ни работиха 23 екипа, с 1100 участници в тях от всички институции – образователни медиатори, трудови медиатори, представители на РЗИ, които имаха задачата да следят за фалшифициране на медицински бележки с цел ограничаване на отсъствията, представители на полицията, на социалните служби. Основна обаче бе ролята на нашите учители в тези комисии. Ще продължим тази работа за връщането на учениците в училище.
Приоритетите ни за новата учебна година и нашата работа и през тази година ще е свързана основно със задържане на учениците в клас. Това основно ще направят учителите, заедно с родители, педагогически съветници и психолози. Аз отдавна съм на мнение, че всеки един в тази система трябва по свой начин да може да се грижи за учениците и да ги възпитава, да формира нрави и ценности и да повишава познанията им, интереса и уменията за живот и за работа. Това ще е водещият ни приоритет. Ние изключително много ще разчитаме на учители, които са креативни в иновативните училища, учители – ракетоносители. Апелирах към директорите да дават повече свобода на тези учители, те да са водещите, да творят и провокират интерес у учениците.
Вторият ни приоритет е модернизацията на образованието – не само на училищата, но и във философията на преподаване да подхождаме индивидуално, да провокираме интереса и да търсим резултати, които са в центъра на общата ни работа. Това ще бъде подкрепено и с дигитализацията на образованието. Всички училища ще имат възможност да кандидатстват за въвеждането на електронна дейност. Досега електронни дневници са въведени в 37 училища в областта от общо 194 училища. Във всяко училище ще има безплатен интернет, финансиран от държавата. Детските градини ще могат да кандидатстват за интерактивни дъски и лаптоп. До няколко месеца ще стартира и проект за квалификация на учителите за IT технологии и образователни ресурси и споделяне на опита между учители и ученици и създаване на виртуални класни стаи, независимо от физическото присъствие на ученика, или учителя в час.
Фокус: Кои общини можем да похвалим в това отношение? Има ли места в областта, където тези процеси протичат по-бързо, преди другите?
Иванка Киркова: Всички общини от нашата област се стремят към това и всички според приоритетите и според възможностите се включват. И тази година ще се стремят към включване в националните програми, с цел да се възползват от финансирането, което осигурява държавата. Да, наистина, нужни усилия от страна на учителите, но те не са чак толкова големи, тъй като платформите са така разработени, че са интуитивни и не е необходимо учителят да става информатик. Той трябва да има елементарни познания, които с кратка работа може да овладее. Аз лично бих се довериха и на знанията на учениците, те също биха могли да бъдат помощници на учителя в този процес.
По още един приоритет ще работим тази година – работата с родителите. Искаме да скъсим още повече дистанцията. Някои училища са го направили. Това излезе и като предложение на министъра на образованието, а именно всяко училище да подпише с родителите споразумение за спазване на определени правила за успехите и резултатите на учениците. Днес директорът на СУ Черноризец Храбър в Пловдив сподели, че има такова подписано споразумение. То трябва да бъде една основа и ангажимент към изграждането на училищната общност.
Фокус: Ще има ли нови дуални паралелки в професионалните гимназии тази година?
Иванка Киркова: Да, почти три пъти са се увеличили дуалните паралелки в областта – от 6 те са станали 16. Запазва се и паралелката в Средното училище в Лъки, с цел да се подпомогне бизнеса там. Въпреки, че децата трудно се задържат, съвместно с общината ще положим всички усилия да задържим специалността „Обогатяване на полезни изкопаеми“. Много нови професии имаме в областта и тази година. Амбициите са високи и приемът е осъществен на 92%. Днес ще стане ясно точно какъв е той. Най-голям брой нови специалности има основно в професионалните гимназии в град Пловдив, но и на много още места в областта. В Първомай и в двете училища още три нови професии, в Сопот – две,  в Раковски – 1, в Хисаря – 1, в Карлово – 2, в Асеновград – 1, в община Марица – 1. Съобразили сме се с желанията на бизнеса в региона.
Фокус: Готови ли са сградите за посрещането на новата учебна година? Как вървят ремонтите?
Иванка Киркова: Ремонтите в училищата в областта ще приключат навреме. По последни данни ще приключим навсякъде навреме, надявам се всички договори да бъдат изпълнени, нямаме информация някой от ремонтите да продължи след 15 септември.
Освен това ще стартираме саниране на няколко професионални гимназии в областта по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. В зависимост от датата на започване на санирането ще бъдат взети мерки за обезпечаването на учебния процес. Ще бъдат санирани Професионална гимназия по Битова техника-Пловдив и Професионална Гимназия „Цар Иван Асен ІІ“, в Асеновград.
Фокус: Ще ви попитам и нещо много важно накрая – ще има ли закриване на училища в областта тази година?
Иванка Киркова: Не, няма да има закрити училища в областта.

Цветана ТОНЧЕВА