На заседание в Свищов бе обявена повишена готовност за птичи грип в цялата страна

Велико Търново. Българската агенция по безопасност на храните е издала заповед за предприемане на мерки във връзка със заболяването инфлуенца по птиците. Това съобщиха за Радио „Фокус“-Велико Търново от пресцентъра на Община Свищов. Всички райони на страната трябва да се приведат в състояние на повишена епизоотична готовност.

Във връзка със заболяването Инфлуенца по птиците /птичи грип/ и нейното разпространение през м. януари на територията на Полша, Словения, Унгария и Румъния, в Свищов се проведе заседание на Общинската комисия за борба с епизоотичните ситуации.  Домакин на срещата бе председателят на Общински съвет – Свищов и практикуващ ветеринарен лекар д-р Кристиян Кирилов, който откри заседанието, и даде думата на д-р Валери Иванов – гл. инспектор в отдел „ЗЖ” при ОДБХ – Велико Търново.

Д-р Иванов запозна членовете на комисията и присъстващите кметове на населените места с актуалната ситуация относно разпространението на заболяването африканска чума по свинете в Република България, а във връзка със заболяването Инфлуенца по птиците изтъкна, че изпълнителният директор на  Българската агенция по безопасност на храните е издал заповед с № РД11-252 от 23.01.2020 г. за незабавно привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност във всички региони на Република България.

Обсъдени бяха мерките, които трябва да бъдат предприети от отглеждащите птици и в т.н. „заден двор“, с цел недопускане и ограничаване опасността от заболяването да проникне на територията на община Свищов.

Комисията прие мерки за недопускане проникването на заболяването птичи грип, които бяха утвърдени със заповед на кмета на община Свищов. Те са следните: недопускане на контакт между домашните птици с птици, живеещи в дивата природа; домашните птици да се отглеждат в закрити помещения; фуражът, с който се изхранват домашните птици да се съхранява в закрити помещения, като се поставят мрежи на прозорците и отворите, през които могат да преминават диви птици; да се създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски /водоплаващи/ от други домашни птици; кметовете на населените места, съвместно с ветеринарно-медицинските специалисти, да осъществяват проверки на личните стопанства в съответните населени места, както и да предприемат действия за недопускане на домашни водоплаващи птици до водоемите; да се уведоми незабавно ветеринарния лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност; да се забрани организирането и провеждането на изложби и пазари на птици на територията на Общината.

Луиза ТРАНЧЕВА