На 16-ти септември във всички училища в област Смолян ще започне новата учебна 2019-2020 година

Снимка: Областна администрация - Смолян

Областният управител Недялко Славов се срещна с педагозите от областта по повод началото на учебната 2019-2020 година. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Смолян. Славов започна приветствието си към учителите и директорите на училищата в област Смолян  с благодарност за високите резултати, които учениците от региона постигнаха и през изминалата учебна година на външните оценявания и на държавните зрелостни изпити. „Знам, че много усилия стоят зад тези добри резултати. Но те  се дължат и на изконните родопски ценности, за чието формиране у децата ни голям принос имате всички вие. Радвам се, че тенденцията се затвърждава и тя продължава да е възходяща. Това не само не остава незабелязано на национално ниво, но и предизвиква допълнителни позитиви, които се надявам да използваме прагматично за развитието ни като регион.“, посочи Славов.

Той отбеляза, че в национален план образованието е водещ управленски приоритет и това намира реализация в политиките, които Министерството на образованието и науката прилага. Те са свързани с издигане авторитета на учителя, неговото материално и морално благополучие, но преди всичко тези политики са насочени към подобряване качеството на образованието. Всички решения, които и на регионално ниво взимаме са продиктувани и ръководени от действия, търсещи отговора на въпроса „как да подобрим образованието си?, уточни Словов

Той отбеляза, че не липсват и предизвикателства на старта на новата учебна година. Динамичните времена, в които живеем, бързопроменящата  се среда, заливащата ни от всякъде информация, която достига и до учениците. Във връзка с това, областният управител призова учителите,  преподавайки учебния материал и предоставяйки новата информация на възпитаниците си, да провокират мисленето им за правилна преценка, да изграждат ценностна система, да са адаптивни към промените на времето. „Работим във време, когато гражданският контрол над институциите се засилва и нараства и в тази връзка с удовлетворение забелязвам, че вие работите добре, както с гражданските организации, неправителствения сектор, така и с родителите. Това е верният път и се радвам, че тук има множество добри практики, които могат да бъдат полезни и на национално ниво. Приобщаващото образование също е основен приоритет. Призвани сме да търсим и откриваме таланта на всяко дете, независимо от неговите особености и потребности.“, допълни Славов.

Областният управител не скри притеснението си от засилващият се демографски натиск в региона, водещ до това в училищата броят на постъпващите ученици да намалява с всяка следваща година. „Учебната година ще започне във всички училища в областта, но запазването на училищната мрежа си остава основно предизвикателство.“ Славов обърна внимание, че заедно с общините ще работят в насока за съхраняване на училищата и като брой и като качество на образованието. Като положителна тенденция той отбеляза постоянно нарастващите средства за подобрение на материално-техническата база в училищата, но обърна внимание, че трябва да се работи в посока за по-балансираното им разходване и разпределение, за да достигат до всяко училище в региона.

„Безспорно директорите и учителите в област Смолян са хора с висок обществен авторитет и това навярно е основната причина голяма част от тях да бъдат кандидати в предстоящите местни избори.“, каза областният управител, като призова да се разграничават професионалните от политическите ангажименти и да не се допускат предизборни мероприятия, прояви и агитационни материали в училище.

В заключение Славов пожела успешна, ползотворна и спокойна учебна година. Благодари на РУО-Смолян, както и на всички държавни институции, които дават своя личен и професионален принос за възпитанието и изграждането на ценности у учениците. „Това взаимодействие е посочено нееднократно и на национално ниво като изключително добра практика, и аз съм сигурен, че с подобен подход ще продължим и през настъпващата 2019-2020 учебна година.“

Традиционното септемврийско съвещание с директори на училищата в област Смолян беше открито и ръководено от Мария Семерджиева – началник на Регионално управление на образованието-Смолян. В срещата участваха областният управител на област Смолян Недялко Славов, д-р Мими Кубатева – директор на Регионална здравна инспекция-Смолян, Петя Пампорова – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, старши комисар Николай Димов – директор на Регионална дирекция на МВР-Смолян, експерти от РУО-Смолян, директори и преподаватели от училищата в област Смолян.