Невена Стоянова, ПП АБВ: Това, което стои на дневен ред пред нас, жените от АБВ е да погледнем с отворено сърце във всички, които ни гласуваха доверие, и да работим в посока съхраняване на българските традиции

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Невена Стоянова, председател на Федерацията на женските клубове на ПП АБВ в интервю за сутрешния блок „ Добро утро България“ на Радио „ Фокус“

Водещ: На 2 и 3 декември тази година в Габрово се проведе 2-ро национално отчетно – изборно събрание на федерацията на женските клубове на ПП ”АБВ”. Какво отчетоха женските клубове в Габрово? Какви са техните приоритети? Наш гост по темата ще бъде Невена Стоянова, председател на Федерацията на женските клубове на ПП АБВ. Добро утро г-жо Стоянова.
Невена Стоянова: Добро утро. Периодът, който отчитаме, е от юни 2015 до момента. Характеризира се с висока динамика в политическите и обществените отношения, като, разбира се, тази динамика беляза съществуването и работата на нашата женска федерация. Отчетохме всичко, което успяхме да свършим през изминалите две години. Предвид амбициозните цели, които си поставихме преди две години, аз отчитам този период като изключително успешно. Защото ние успяхме едновременно да съживим структурите, да стабилизираме и да доразвием федерацията на женските клубове. Успяхме да се включим и да работим по множество каузи с национална значимост. Да съхраним българските традиции, историята, каквато е и успелите българки. Отделихме достатъчно ресурс и време, за да организираме немалко благотворителни кампании, дискусии, кръгли маси в цялата страна. Проведохме дискусии по темите, които засягат жени и деца, пострадали от насилие, проблемите на децата с дислексия, помощ за техните родители и преподаватели. В страната ни бяха организирани множество благотворителни и тематични изложби, кулинарни дегустации, съответно пък с набраните средства бяха подпомогнати крайно нуждаещи се и болни за реализирането на животоспасяващи операции. В общи линии това е съвсем обзорен поглед назад във времето за изминалите две години. Във всичките тези множество инициативи, каузи, мероприятия, които успяхме да организираме, се включиха стотици жени от цялата страна.

Водещ: Госпожо Стоянова, какво е най-голямото предизвикателство пред женските клубове в момента?
Невена Стоянова: Това, което стои на дневен ред пред нас, жените от АБВ, да бъдем стабилни във взаимоотношенията си, да погледнем с отворено сърце във всички, които ни гласуваха доверие, и да работим в посока отново съхраняване на българските традиции. Да положим усилия да научим, да възпитаме българските жени в посока факта, че българската жена е стожер на българското семейство, и неин дълг е да съхранява традициите, да полага усилие да възпитава поколенията с обич към всичко българско, към духовност, книжовност и традиции. Със сигурност ще работим, тъй като излязохме с такова решение на изпълнителното ни бюро, което заседава след отчетно-изборната конференция. Ще работим усилено по проблемите предучилищното и училищно образование, в частност не само на ученици и родители, ще включим и една огромна група от хора, които за съжаление през последните години останаха сякаш в сянка, а именно българските учители. Защото техните проблем не са никак малко и винаги стоят на заден план. Ще работим също и по теми, свързани със здравеопазването и един от най-пренебрегваните фактори като необходимо условие за доброто здраве на хората, а именно превенцията. Основно при жените и децата.

Водещ: Това ли са приоритетите, които сте си поставили пред Вас занапред?
Невена Стоянова: Разбира се, това са приоритетите пред женската ни организация, но ние ще подкрепяме и всички идеи, политики, каузи и кампании, които предстоят пред партията ни като цяло, в това число и младежката ни организация.

Водещ: По какъв начин функционира и как се развива Федерацията на женските клубове на ПП АБВ?
Невена Стоянова: Тя е неразделна част от АБВ, една от най-динамично развиващите се в структурно и идейно-политическо отношение. Бих се похвалила дори, че на територията на цялата ни страна женските ни клубове продължават да съществуват, продължават да инициират каузи, да привличат погледите на симпатизанти и привърженици на АБВ, макар че в момента партията ни не е парламентарно представена. На практика основната цел на нашата федерация е да подпомагаме функционирането на партията ни, да инициираме каузи, да бъдем в полза на обществото с по-голяма добавена стойност.

Водещ: Каква е позицията на жените в ПП АБВ по казуса АЕЦ „Белене“ и не е ли по-добре България да обърне поглед към геоенергийните ресурси?
Невена Стоянова: Безспорен е фактът, че имаше дебати в нашата федерация, в крайна сметка единодушно е заключението на нашите жени, че час по-скоро трябва да започне изграждането на АЕЦ „Белене“. Всички знаем, че ако това не се случи, България ще изгуби съвсем енергийната си независимост, да не говорим за огромните средства, които бяха генерирани като разход покрай проекта АЕЦ „Белене“. За съжаление на този етап България не разполага достатъчно с т.нар. „студен резерв“, който да обезпечава пиковото потребление, в пиковите часове, което пък респективно ще наложи ние да внасяме енергия от съседни страни. В последните дни излезе и докладът на БАН, който още веднъж ясно показва, че изграждането на АЕЦ „ Белене“ може да бъде рентабилно дори и при вземането на заем при ниски лихви, каквито са в момента. Важен е фактът, че и българските граждани могат да бъдат спокойни от гледна точка на сигурност в смисъл, че проектът АЕЦ „Белене“ е лицензиран от ЕК. Изключително предвид цялостната социално-икономическа обстановка в страната ни и ниските доходи е важно да се констатира и фактът, че изграждането на проекта ще доведе до разкриването на десетки хиляди работни места, и то в дългосрочен план, до 50 години напред. Обслужването на този проект изисква човешки ресурс, който всъщност в България съществува като свободен. Този проект би се отразил изключително добре на икономиката като цяло. По отношение на геоенергийните ресурси, да, страната ни е обезпечена с ресурси – геоенергийни, възобновяеми. Всичко това би било страхотно, но в крайна сметка на България ще й бъде нужен дълъг период от време, за да инвестира правилните средства на правилното място. Знаете, че страната ни разполага с разписана енергийна стратегия до 2020 г. за надеждна, ефикасна и по-чиста енергетика, където са заложени лесно изпълними мерки в средносрочен период. Тоест акцентира се основно на соларните паркове. За съжаление обаче обществото ни като цяло, българските граждани не усетиха ползите от тази стратегия. Ние бяхме длъжни да имаме такава стратегия, защото България всъщност прилага от 2012 г. Директива № 27 на ЕС и Европейския парламент и чиито норми на практика ни задължават ежедневно да обезпечаваме минимум 3 % от сградния фонд на общински и държавни сгради. Единствено в България българското законодателство все още няма дефиниция терминът „енергийна бедност“. В ЕС например домакинство, което отделя над 10 % от доходите си за отопление, е енергийно бедно, а в България по данни на Световната банка през 2013 г. 46,6 % от българските домакинства не могат да поддържат топлинен комфорт в домовете си. Ето защо смятам, че геоенергийните ресурси биха били една добра възможност за развитието на енергетиката в бъдеще. Но връщайки се на първата част от въпроса, ние жените от АБВ категорично подкрепяме час по-скоро стартирането на изграждане на проекта АЕЦ „Белене“.
Деница УЗУНОВА