Невенка Бърдарева, НУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Банско: Нашето училище е едно от най-старите в курортния град, което съчетава духа на новото време, но и съхранява изконните  български  традиции

Невенка Бърдарева, директор на Начално училище „Св. Паисий Хилендарски“ – Банско в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Г-жо Бардарева, каква е историята на Начално училище „Св.Паисий Хилендарски“ – Банско?

Невенка Бърдарева: Начално училище „Св.Паисий Хилендарски“ – Банско е най-старото училище в курортния град. Строителството на учебното заведение започва през 1926 година и бива завършено през 1929 година. От историята знаем, че първоначалната сграда на училището е била много малка, но след пожар бива опожарена. За три години банскалии даряват много, за да се построи днешното училище. Проектът за него е парижки. Сградата е двуетажна, с 16 класни, учителска стая и отделно други помещения, които се намират в училището. Към днешна датата училището има съвременен и модерен облик, но в същото време държим да запазим и възрожденския стил, в който е било направено от нашите предци.

Фокус: Работило ли е училището по някакви значими проекти с външно финансиране и работите ли по такива в момента?

Невенка Бърдарева: Последния проект, по който училището работи е „Твоят час“ за извънкласните дейности според интересите и желанията на децата. Този проект беше много успешен за нас и аз наистина мога да заявя, че сме доволни и се радваме, че той ще продължи и през тази учебна година. Работили сме и по други проекти с външно финансиране. Имаме два проекта, които са към общината и ние сме били партньори в тях. Участвали сме и в по-малки проекти.

Фокус: Какъв е броят на учениците, които се обучават при Вас през тази 2017/ 2018 година и какъв беше броят на първокласниците, които за първи път прекрачиха училищния праг?

Невенка Бърдарева: Тази година броя на първокласниците е 72 деца, които са разпределени в три паралелки. Запазва се броят на второкласниците, третокласниците и четвъртокласниците – 264 деца. Също така имаме заявления за 18 деца, които искат започнат подготвителна група към училището.

Фокус: Колко е голям учителският състав?

Невенка Бърдарева: Преподавателите в момента са 22, които отговарят за целодневната организация на учебния ден. Имаме 2 учители по предмети, 1 психолог и логопед, и ресурсен учител, който се финансира от Ресурсния център – Благоевград. Помощния персонал или така наречения непедагогически се състои от 6 човека.

Фокус: Какво е състоянието на материалната база на учебното заведение?

Невенка Бърдарева: За момента ако трябва да дам оценка, то бих казала, че материалното състояние на базата ни е много добро и като обстановка, и като обзавеждане. В училището разполагаме със специализирани кабинети по информатика, английски език, музика, ресурсна класна стая. Мисля, че условията и обстановката са нормални и добри за децата от тази възраст.

Фокус: Това лято правихте ли някакви ремонти?

Невенка Бърдарева: Да. През лятото ремонтните работи, които извършихме включваха освежаване на класните стаи на първокласниците – нещо, което традиционно правим всяка година. Получихме финансова подкрепа от Община Банско, имахме гласуване сума и от Общински съвет – Банско, която използвахме за освежаване коридора на втория етаж, който наистина беше в лошо състояние. Сега сме много доволни от ремонта, който извършихме, защото коридора изглежда изключително добре.

Фокус: А кога е празника на училището и по какъв начин го отбелязвате?

Невенка Бърдарева: По принцип ние нямаме ден, който да сме определили специално като празник на училището. Участваме във всички празници и събития, които са на територията на Община Банско. Освен това често правим извънкласни дейности, които включват упражняването на различни спортове, приложно колоездене и други.  За момента нямаме празник, но благодарение на Вас ще се замислим да си изберем един ден в годината, които да бъде определен за празник на училището.

Ливия НИНОВА