Невянка Цанева, ПГМЕТ „Юрий Гагарин“-Петрич: С целеви средства от Министерството на образованието и науката ще ремонтираме санитарните помещения в работилницата

Невянка Цанева, директор на Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин“ в Петрич, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

 

Фокус: Г-жо Цанева, каква е историята на Професионална гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин“?

Невянка Цанева: Първо благодаря за интереса, който проявявате към нашата гимназия. Тя вече 52-ра година е на територията на Община Петрич и обучава ученици в различни технически специалности. Първоначално учениците са се помещавали в други учебни сгради, но преди 52 години е направена първата копка на тази сграда.

Фокус: Колко ученици се обучават в гимназията през текущата учебна година?

Невянка Цанева: Тази година общият брой на учениците, които обучаваме е 299, като тук включваме ученици в дневна форма на обучение, но имаме и още един випуск задочници и ученици в самостоятелна форма на обучение. Задочната форма на обучение придобива много голям превес, предвид съвременния начин на живот и придвижването на ученици и обучаващи се извън страната, търсейки работа и т.н.

Фокус: Колко души наброява педагогическия персонал на учебното заведение?

Невянка Цанева: Предвид това, че при нас има разнообразни специалности и професии, педагогическият ни персонал е много разнороден. Ние имаме учители, които преподават по общообразователните предмети и още толкова, които преподават по професионалните предмети. Общият брой на учителите е 31, а обслужващият персонал наброява 10 души. Надяваме се, че по този начин обезпечаваме максимално потребностите на учениците в различните предмети.

Фокус: По какви проекти и програми работите към момента?

Невянка Цанева: В последно време това, което правим, е да участваме в проектите, които Министерството разработва и ние като цяло винаги сме били част от всичко, което Министерството ни задава като задание. Миналите години работихме по проектите „Успех“ и „Твоят час“. Мога да кажа, че там определено реализирахме добра бройка като клубове и участници в тях, както и както разнообразие на дейностите. Тази година по Националната програма „Образование за интелигентна среда“ очакваме включване в продължението на проекта „Твоят час“.

Новото, което при нас е любопитно, не е по национална програма, но стои като проект, защото с промяната на Наредбата за приобщаващото образование се делегират едни права на училищата – да организират дейности по интереси. Това е един много хубав момент, за който Министерството спечели нашите овации, защото дават право на всяко едно училище да проучи интересите на учениците си и да им предложи занимания точно в тези направления. Ние направихме такова проучване и вече се готвим да се регистрираме в една платформа. Изненадваме се, че много голяма част от нашите ученици искат да танцуват народни танци. Даже за нашето задължение да имаме 5% предлагане на дейности от външно лице, сме готови да наемем точно такова лице, което да ги обучава на народни танци, защото имаме преподавател, който води такъв клуб, но броят на желаещите е много голям и се налага да увеличим и броя на клубовете. Имаме желаещи да спортуват, имаме и такива, които искат да придобият дигитални компетентности и т.н. На този етап определено имаме разнообразни интереси и ще отговорим на указанията и изискванията на Министерството на образованието и науката.

Фокус: Предстои ли Ви кандидатстване по различни проекти и програми?

Невянка Цанева: На този етап не, но това не означава, че отговорът ми е категоричен. Не сме разсъждавали на тази тема, но приоритетно ще участваме във всички програми на Министерството.

Фокус: ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ е едно от училищата на територията на Община Петрич, което ще получи целеви средства от Министерството на образованието и науката. Каква е сумата, която ще получите и в какво ще бъде инвестирана?

Невянка Цанева: Аз зададох към Министерството едно искане, за това че санитарните помещения в работилницата, която имаме във втора сграда към училището, не са ремонтирани от години и не са направени както трябва. Предвид това, че всяка година когато РЗИ дойде при нас на проверка всеки път има едни детайли, които са на ръба на разрешителното. Реших да кандидатствам за това да се ремонтират тези санитарни помещения, даже и в тази сума сме планирали да направим и санитарно помещение за лице с физически увреждания. Правим всичко, не само за да подобрим хигиенносто състояние, но и за да отговорим на нуждите и да имаме адаптирана и достъпна архитектурна среда.

Фокус: По какъв начин се отоплява гимназията?

Невянка Цанева: Гимназията се отоплява на газ и тук е момента да споделя, че съм подала искане до Дирекция „Държавна собственост“ за това да бъде финансирана за цялостен ремонт на отоплителната инсталация, защото към момента от началото на отоплителния сезон, тоест от 1 ноември, вече имаме 4-5 пробива на системата. Тръбите са в много тежко състояние и са корозирали, заради което ние треперим всеки ден нещата да вървят в правилния им вариант. Котелът също е за смяна. Горелката е ремонтирана няколко пъти и просто имаме нужда от много сериозно кардинално ремонтиране на всичко, което касае отоплението ни.

Натали СТЕФАНОВА