Неделчо Куртев, Община Дългопол: Язовирите на територията на общината са в добро техническо състояние

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Неделчо Куртев, служител по сигурността на информацията и ОМП в Община Дългопол, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-н Куртев, какво е състоянието на водоемите на територията на община Дългопол?

Неделчо Куртев: Язовирите на територията на община Дългопол са в добро техническо състояние. На територията на общината има 5 язовира. 2 от тях са отдадени на концесия за 10 години, а останалите 3 се стопанисват от общината. Язовирите са в добро техническо състояние, не са потенциално опасни.

Фокус: А язовир „Елешница“, при който бе установено разрушено дъно и наличие на хоризонтални пукнатини по бетоновата стена на десния му скат?

Неделчо Куртев: Язовир „Елешница“ се стопанисва от Напоителни системи и Община Дългопол не отговаря за техническото му състояние.

Фокус: Имате ли вече сключени договори за зимно поддържане на пътищата?

Неделчо Куртев: Община Дългопол има сключен договор за снегопочистване и за зимно поддържане на платното за движение на републиканските пътища в границите на град Дългопол. В договорите е включено също опесъчаване, прехвърляне на снежни маси, обработка на заледени участъци. Общината със собствени сили и средства ще извършва част от почистването на уличната платна в града. Разполагаме с три товарни автомобила ЗИЛ-131, които са снабдени с гребла. Единият от тях е снабден и с цистерна за третиране на пътните участъци с луга. Разполагаме с артилерийски влекач, който също е снабден с гребло за снегопочистване. Използва се в критични ситуации – при лавини и участъци с навявания  и преспи. Разполагаме и с други товарни автомобили, които са високопроходими. През годините се използва тази техника и дава добър резултат. Подсигурени сме също със сол и пясък за третиране на уличните платна.

Фокус: Кои участъци на територията на общината са най-проблемни при тежки зимни условия и защо?

Неделчо Куртев: На територията на община Дългопол най-проблемен при тежка зимна обстановка е пътят Провадия – Дългопол, тъй като участъкът е стръмен. Много от шофьорите на тежкотоварни автомобили не поставят вериги в зимни условия и при снеговалеж закъсват.  След тях се образува колона от автомобили, които също закъсват. Нашите машини не могат да минат, за да ги изтеглят. Това е основният проблем в този участък.

Фокус: Актуализиран ли е планът на Община Дългопол за действия при тежки зимни условия?

Неделчо Куртев: Подготвен е списък на родилките, на които им предстои раждане през зимните месеци. Подготвен е още списък на тежкоболните жители на общината, както и на болните на хемодиализа. При необходимост им осигуряваме високопроходима техника, за да бъдат транспортирани първо до град Дългопол, след това и до болниците в град Варна.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА