Недялко Славов: Безспорно най-големите постижения в Смолянска област са в областта на пътната инфраструктура,  но има и много други събития, който са изключително значими

Недялко Славов, областен управител на Смолянска област, в интервю за Радио „Фокус” – Смолян.

„Фокус”: Г-н Славов, 2016 година вече си отива, каква беше тя за областна администрация –  успешна или неуспешна, как я определяте?

Недялко Славов: Накрая на 2016 година аз бих определил годината по-скоро като успешна и то не конкретно за областна администрация, а като цяло за Смолянска област. Считам, че това, което беше поставено предварително като задачи и като приоритети, в голямата си част се реализираха. Имам предвид всичко това, което виждат хората, големите инфраструктурни проекти, знаете, че те бяха дългоочаквани за голяма част от населението. Като цяло работихме доста интензивно, в добра колаборация с екипа на областна администрация, с държавните институции. Добра е връзката ни с министерствата, лично с министрите и въобще – добра комуникация на политическо ниво, и аз мисля, че това се материализира в конкретни резултати за Смолянска област. Що се касае пък до работата на областна администрация, мисля че сме много добър политически екип и всеки от заместниците в пълна степен работи за реализацията на целите в съответните направления, а там също има какво да покажем. За мен, лично най-голямото удовлетворение е, че областна администрация стана по-отворена, по-открита, по-достъпна за хората, с добро качество на административните услуги и хората почти ежедневно имат информация за това какво се работи и какво се постига в областна администрация, което за мен е най-радващо.

„Фокус”: Кое отчитате като най-голям успех за областта за тази година, много неща се направиха, много предстоят?

Недялко Славов: Не бих си позволил да слагам определението „най-голямо постижение”, но може би тези проекти, които бяха най-трудни и намериха своята реализация, те заслужават тази оценка. Ако говорим конкретно за 2016 г. считам, че най-голяма радост у нас предизвиква реализацията на обходния път на Смолян. Един обект, който беше замразен близо 30 или 40 години, най-накрая намери своята реализация и ще издигне нивото на Смолян като град. Да кажа обаче, че тъй като проектът предстои да бъде завършен през следващите няколко дни, че много усилия стоят и на политическо, и на експертно ниво този проект да бъде довършен докрай. Тук бих подчертал добрата колаборация между държавата, между община Смолян, лично кметът, неговият екип и общински съвет, тъй като, ако тази връзка между областна администрация, държава, пътна агенция и община Смолян не съществуваше, този проект нямаше да може да бъде реализиран. Неимоверно много усилия бяха вложени от страна на общината за отчуждаване, за всякакви решения от страна на общинския съвет, и в ежедневната работа голяма част от екипа на общината се занимаваше с реализацията на този проект, няма как да не го отбележим сега на финала. Но най-важното за нас е, че успяхме да привлечем тази инвестиция да се случи тук в Смолян, тъй като градът имаше нужда от обходния си път. Той ще поеме голяма част от товарния трафик, което ще осигури едно спокойствие у хората в града. Ще поеме голяма част от трафика, от бъдещия транспортен трафик към граничния пункт към Рудозем, и в крайна сметка е едно истинско бижу, с което ние смолянчани, можем да се гордеем. Говорейки за пътища няма как да не отбележим състоянието вече на основната пътна артерия – пътят Пловдив – Смолян. Виждате, както и всички, които пътуват, че той е в съвсем различен вид от този, който беше преди няколко години. Много удобен за пътуване, с ремонтирани съоръжения – мостове и тунели, добре обезопасен с мрежи по скатовете и предпазни огради. Пътуването за Пловдив и към вътрешността на страната става вече много по-бързо и по-удобно. Предстои, следващата година, надявам се, да бъде реализирана и четирилентовата връзка между Пловдив и Асеновград, което допълнително ще направи пътуването ни към големите градове още по-удобно. Няма как да не отбележим реализацията на друг дългоочакван проект  – пускането на пътя Рудозем – Смилян, при който също се сблъскахме с големи трудности при изпълнението в резултат на възникналите свлачища по него. Удовлетворение у мен предизвиква  и рехабилитацията на пътя през прохода „Превала”, което пък прави достъпа на западните общини от областта до областния център доста по-удобен и достъпен. Тук искам да подчертая добрата си връзка с Агенция „Пътна инфраструктура”. Да благодаря лично на министър Павлова, на премиера, защото тогава, когато се е налагало сме достигали и до неговите решения, на целия управителен съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” в лицето на инж. Лазаров, инж. Дончо Атанасов, Илияна Захариева и техния екип от областно пътно управление, без чийто усилия едва ли щяхме да постигнем всичко това, но когато е налице политическа воля и се мисли и действа бързо се вижда, че има и резултати. Аз се радвам, че има чуваемост на нашите проблеми. Надявам се, че всичко това се отчита от хората и аз усещам, че усилията пък, които ние полагаме срещат добрата оценка на нашите съграждани, което в крайна сметка няма как да не ни интересува като политици. Безспорно най-големите постижения са ни в областта на пътната инфраструктура, там са видимите неща, но ние постигнахме голям напредък с реализацията на граничния пункт за Рудозем и вече имаме разрешение за строеж, което слага край на близо двугодишните усилия да проектираме и да се сдобием с този документ. Отваряме нова страница през следващата година – реализацията на строителството на граничния пункт, съзнавайки, че по този начин изпълняваме най-важния приоритет за Смолянска област  – отварянето на граничния преход към Гърция при Рудозем. Но и много други събития бихме определили като значими. Утвърждаването на Роженския събор, като събитие от национален мащаб и заемащо своето важно място в националния културен календар, както и ред фестивали и културни събития, които предизвикват сериозен туристически интерес. Също и постиженията в образованието. Знаете, че Смолянска област държи и продължава да е сред водещите области в страната по резултати на държавни зрелостни изпити. Също и това, че областта продължава да бъде сигурна от гледна точка на престъпност. Съхранени сме от всякакви бежански и миграционни процеси и в крайна сметка най-голямото постижение за мен е, че аз, моят екип, ръководителите на държавните институции, кметовете, работим в една добра колаборация, в една спокойна обстановка и това спокойствие се пренася и сред хората. Аз усещам, че в обществото напрежението е много по-малко, или поне то не се създава в такава голяма степен от политиците, а се създава от други хронични проблеми, които имаме като общество.

„Фокус”: Да, така е, кметовете също споделят, че поддържат много добра комуникация с областната управа в Смолян, но за решаване на какви проблеми най-често се обръщат те към вас?

Недялко Славов: Не мога да обобщя, но с тях сме обречени да работим заедно и аз също мисля, че ние работим добре. Аз не се съобразявам с политическата принадлежност, на който и да е кмет, уважавам това, че те са избрани от жителите на съответната община и моят стремеж е всеки един проблем или въпрос, който поставят, да намира своето разрешение. Най-често се обръщат към мен тогава, когато е необходима намеса от страна на държавата, било то на централните или регионални власти, за разрешаването на конкретен проблем. Но основно, най-вече проблемите, които се поставят от тях са свързани със състоянието на техническата инфраструктура  – било пътища или други комуникации, и аз мисля, че в голямата си степен сме намирали разрешение и на тези проблеми. Слава Богу, тази година не ни изправяше в ситуации, в които  да действаме съвместно в критични бедствени ситуации, възникнали от природни бедствия. Да се надяваме, че и за в бъдеще няма да се налага взаимодействието да ни бъде именно в тази посока. Диалогът с кметовете за мен е нещо много важно и аз се стремя той да бъде на добро ниво и съвместно да намираме решения на проблемите, които вълнуват хората, защото в крайна сметка това е водещото за нас.

„Фокус”: Освен за подобряването на инфраструктурата, в областта се набляга много и за развитието на туризма, какво е направено в тази насока?

Недялко Славов: Забелязва се, вероятно от всички, че туристическият интерес към областта сериозно нараства. Сигурен съм, че принос за това дава и подобрената инфраструктура, но в крайна сметка това е нейното предназначение. Безспорно тук трябва да се посочи приносът на събития като Роженския събор, различните фестивали по общини, да не ги изброявам всички,  празниците, те допълнително дават своя принос в привличането на туристи. Нашата област има какво да покаже откъм туристически атракции, не само културно-исторически, не само в масовите форми на туризъм, какъвто е зимният туризъм, въобще като цяло – ние разполагаме и с балнеология, селски туризъм, климатолечение, различните екологични форми на туризъм, така че имаме как да предложим продукт, който да привлече различните сегменти туристи, но за мен изключително удовлетворяващо е, че приходите от туризъм, приходите от нощувки сериозно нарастват и това го показва статистиката. За мен бъдещето и пътят е в развитието на един регионален туристически продукт. Неслучайно тук ние приехме инициативата, заедно с кмета на Смолян г-н Мелемов, да задвижим процедурата по учредяването на туристическия регион „Родопи”. Регион, който съществува по силата на закона за туризма и е един от деветте в страната. Тъй като в него се обхваща териториално 28 общини от пет области, считаме че по този начин ние ще можем да работим в посока регионален маркетинг и ще можем да направим много повече в рекламирането на Родопите като атрактивна туристическа дестинация. Сигурен съм, че тук също ще имаме добри резултати в следващите години. Говорейки за туризъм, няма как да не се похвалим, че бяхме отличени с една много престижна награда на Българския туристически съюз, който оценява изключително високо партньорството ни като представители на областна администрация. Тази награда ни беше връчена преди една седмица и заедно с другата награда, която получихме за постижение в пътната инфраструктура от Асоциацията за пътна безопасност – изключително престижна неправителствена организация, показва че нашите усилия се забелязват и оценяват на възможно най-високо ниво и е своеобразна обективна оценка за усилията, които полагаме в развитието на нашата област.

„Фокус”: И тъй като вече сме в края на годината, предстоят Коледни и Новогодишни празници, какво ще пожелаете на жителите на областта?

Недялко Славов: Преди всичко да бъдат здрави, да съхраняват в себе си онези родопски ценности, за които всички хора от вътрешността ни се възхищават –  уважение към ближния, независимо от етнос и религия, взаимопомощ, човешко отношение към всеки. Това са ценности, които в Смолянска област са особено изявени. В политически план си пожелавам сътресенията, които ги има в момента да не дадат своето сериозно отражение върху живота на хората, а ние – политиците, да имаме достатъчно сила и мъдрост в себе си да обединяваме хората, а не да ги разединяваме допълнително. Надявам се, че ще бъде благодатна година от гледна точка на постигане на приоритетите ни като държава и като регион, но разбира се, най-вече да имаме уважението помежду си и да бъдем живи и здрави.

Даниела БОЙКОВА