Недялко Славов: Иглолистната гора в Смолянска област  продължава да съхне с бързи темпове, има вероятност да се обяви каламитет, което е един вид бедствено положение за гората

Недялко Славов – областен управител на Смолянска област, в интервю за Радио „Фокус“ – Смолян.

„Фокус“: Господин Славов, иглолистната гора в областта продължава бързо  да съхне , увеличават се площите засегнати от корояди, в тази връзка вие проведохте заседание с всички институции ангажирани с този проблем, а той, както виждаме всички вече не търпи отлагане, какви са спешните действия, които трябва да се предприемат в областта?

Недялко Славов: Няма да крия, че аз и смолянската общественост сме притеснени от това, което виждаме, че се случва с гората.  В действителност разпространението на площите, засегнати от корояди и гъби се разраства в геометрична прогресия и се притеснявам от последствията, които  ще се случат след тази епидемия. По повод състоянието на гората е свикахме заседание на Областния щаб за намаляване на риска от бедствия и в него участваха всички държавни институции, както и представители на общините и в разгорещена и ползотворна дискусия набелязахме мерки, които трябва да бъдат предприети и които ще се предложат на съответните министри бързо да бъдат активирани. Те са в няколко посоки.  На първо място се предлагат мерки за облекчаване на административните процедури, така че да не се губи време  да се влиза в гората и да се премахва тази дървесина.  На второ място се търсят облекчени начини собствениците на горите да предприемат действия по усвояване на пострадалата дървесина.  На трето място  – търсят се механизми, по които да се ангажира по-сериозно населението, за да помогне и то, добивайки си по облекчен ред дървесина за огрев. Това, което  установихме, че поради бързото разпространяване на нападенията и на засегнатите площи има разминаване между действително засегнатите площи и това, което е инвентаризирано.  Възникна предложение за заснемане на засегнатите гори с ортофото снимка и чрез облитане, за да се установи в действителност размерът на засегнатите площи и нашето предложение е, ако те покриват нормативите да се обяви каламитет, което е един вид бедствено положение за гората.  Вторият пакет от мерки са насочени към осигуряване на защитата от населението и намаляването от риск от възникване на пожари и предлагаме приоритетно почистване на дървесината около населените места и засилени превантивни действия не само от страна на компетентните органи и институции, но и от цялото население. Ще отбележа, че държавата е предприемала своевременни мерки и през изминалите години, но разпространението на заразата е доста изпреварващо действие.

„Фокус“: Г-н Славов, стана ясно, че Асоциацията по ВиК – Смолян е съгласувала Бизнес плана на оператора „ВиК“ ООД за 2017-2021 г., като преди заседанието, както и след него има доста противоречиви коментари относно този Бизнес план, което не е нещо изненадващо за Вас, но какви всъщност са причините за това недоволство, което изразяват от Граждански инициативен комитет от Девинска община?

Недялко Славов:  Винаги има недоволство когато има корекция, казвам корекция, а не повишаване на цената на водата, тъй като според мен съвсем умишлено се спекулира с това, дори и с политически мотиви, че водата в Смолянска област се повишава. Всъщност тя се повишава за 50% от абонатите, за 50% от абонатите се намалява и това произтича не от бизнес-плана, а произтича от разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, където е казано, че трябва на територията на една област да има изравняване на цените, да има единна цена за цялата територия, затова възникна и този проблем. На второ място искам да отбележа, че Асоциацията по ВиК в Смолян е пилотна. Тя върви с преднина от около две години пред всички останали агломерации, тъй като ние сме единствената, в която има приет Генерален план за инвестициите във водоснабдителната инфраструктура, има подписан 15-годишен договор с ВиК оператора, който е със срок на действие 2030 г., а сега вече имаме приет и Бизнес план на оператора до 2021 г. В рамките на 15-годишния договор ще се налага още два пъти да бъде съгласуван подобен бизнес план и фокусът, според мен не трябва да пада върху цените, тъй като до 2021 година незначително поскъпване ще има на водата с 1-2 стотинки на година и това е видно от Бизнес плана, който подробно разгледаха всички общински съвети и осем, от 10-те общински съвета в областта съгласуваха този Бизнес план, съзнавайки най-вече необходимостта от инвестиции.  Аз се радвам, че на последното заседание фокусът падна върху инвестициите, които са жизнено необходими за изграждане на нови водоснабдителни мрежи за повишаване качеството на питейната вода, тъй като ние тук говорим за услуга. Да, водата тече, извира навсякъде около нас, но доставката до дома и до всяко домакинство е услуга, която независимо дали от  частно или държавно дружество се осъществява, трябва да бъде заплащана. Аз мисля, че планът, който е приет гарантира социално поносими цени, но е най-вече основа за осъществяване на ключови инвестиции във водоснабдителната инфраструктура. Този бизнес план ще поеме стопанисването на язовир „Пловдивци“ като голямо питейно съоръжение. Този план е основа за реализацията за Втория воден цикъл на Смолян.  Този Бизнес план поема всички водоснабдителни, пречиствателни съоръжения, които ще бъдат изградени в следващите пет години, в това число и в селата Стоманово и Лясково, в които в момента се изгражда вътрешна водопроводна мрежа. Тук аз не разбирам, но това не означава, че оспорвам мнението на жителите на Девин и решението на общинския съвет, които изразиха своята позиция на заседанието на Асоциацията  по ВиК, но в крайна сметка законът е предвидил реда, по който се приемат решенията.  Искам да отбележа, че Бизнес плана беше приет с голямо мнозинство от близо 90%, 8 от десетте общини имаха мандат за съгласуване на Бизнес плана, както и аз като представител на държавата, така че не виждам някаква драма в  това, забелязвам изключително непознаване на темата, а тук и възможността да се спекулира, повтарям, в това число и политически, тъй като според мен част от мотивите, които се изтъкват са политически, но в крайна сметка ние сме на политически позиции и е нормално да имаме различни гледни точки.

„Фокус“: Да засегнем още една гореща и скандална тема. ГЕРБ внесе сигнал до главния прокурор за проверка на строителството и финансирането на „Цанков камък“, който е в нашата област, обяснете на кратко как и защо се стигна дотук и какво очаквате от проверката?

Недялко Славов: Доколкото имам информация източването на язовир „Цанков камък“ е планирано, но това източване се натъква на значително проникване на водни количества в земните пластове, което на практика намалява икономическата стойност на самото съоръжение. За „Цанков камък“ е говорено много и още много ще се говори, но аз бих искал да дам една различна гледна точка от тази, която масово се тиражира – белег на корупцията, на схемите. Това съоръжение стана нарицателно, защото в хода на строителството то се оскъпи няколко пъти, нещо, което е недопустимо за един такъв мегаломански проект, иначе нелош като замисъл,но  лош като финансово вложение, лош като норма на възвръщаемост и лош като изпълнение. Очевидно е, че и самият строителен процес не е съблюдаван стриктно, тъй като тези пропускания на водните количества означават, че геоложките и геотехническите проучвания не са направени както трябва. Изразявам недоволството си от това, че страшно много пари са вложени най-вече за този път, който на нас ни се пада да го стопанисваме основно през зимния сезон и се натъкваме на големи проблеми, предвид наклоните, предвид на това, че постоянно през пролетта и есенно-  зимния сезон  има свличания на скали и това налага затварянето му за дълги периоди от време. Предвид стойността на самия път остава горчивината, че там са прахосани не съвсем целесъобразно едни средства, които биха могли например да се вложат за една втора контрастена,  която щеше да създаде един много по-приветлив вид във входа на Девин и щеше да даде повече възможности за развитие на туризма, тъй като ще позволи поддържането на язовира във вид на водно огледало, което само по себе си щеше да бъде една допълнителна атракция за града. Предстои да видим. Със случая ще се заеме прокуратурата, след като от политическа партия ГЕРБ внесохме сигнал за цялостна проверка на проектирането, строителството и експлоатацията на съоръжението. Очевидно е, че ще продължи темата да бъде актуална и в следващите години.

„Фокус“:  Какво се случва с изграждането  пътя Белица – Загражден,  кога ще започне, каква е последната информация, с която разполагате?

Недялко Славов:  Документацията за обществена поръчка за пътя Белица – Загражден върви по процедурата за съгласуване, което означава, че в рамките на следващите 10 дни обществената поръчка за строителството ще бъде обявена, така както беше поет ангажимент от страна на министъра на регионалното развитие и шефа на Агенция „Пътна инфраструктура“. Индикативната стойност за поръчката за ремонт на близо 10-километровата отсечка, която е необходимо да се изгради е 4,7 милиона лева, при липса на обжалване и при своевременно започване на строително монтажните работи,  аз се надявам, че най-късно напролет този път ще функционира,  ще бъде използваем за пътуващите и ще бъде в едно добро състояние, което лично за мен е най-важното, тъй като аз не съм привърженик на изпълняваните проекти на парче или за замазване на общественото недоволство. Удовлетворен съм от това, което се възприе като подход, тъй като изграждането на този път гарантира и неговата безпроблемна експлоатация за дълъг период от време занапред, така че нямам притеснения или някакви съмнения, че няма да направим този път,  този важен пътен участък за жителите не само на община Баните, но въобще за източните общини от нашата област. Тук е мястото да кажа, че ще продължим с изпълнението на амбициозните пътни проекти в областта. В момента върви обществената поръчка за избор на строител и надзорник на пътя Девин – Кричим – втората важна изходяща вертикална ос от нашата област. Надявам се при успешно приключване на процедурата по избор на строител напролет и там да започне цялостна рехабилитация на този важен участък пък за западните общини от областта. Чакаме произнасянето по жалбите, подадени до Комисията за защита на конкуренцията за пътя Средногорци – Рудозем, предстои обявяването на обществената поръчка и за обхода на Рудозем, както и за строителството на самия Гранично-контролно пропускателен пункт Рудозем – Ксанти.

Даниела БОЙКОВА