Неждет Джевдет, кмет на Главиница: За цялостната защита от наводнения на града е необходимо да се реализират и следващите два етапа от проекта, внесен в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС

Неждет Джевдет, кмет на Главиница, пред Радио „Фокус“- Шумен

Фокус: Областният управител на Силистра Ивелин Статев като представител на държавната власт в областта е дал съгласието си до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет на Република България във връзка с предложение на кмета на община Главиница Неждет Джевдет. Желанието на местната власт в добруджанската община е да получи средства от държавата за неотложни възстановителни работи по обект в общинския център. Г-н Джевдет, за кой обект става въпрос и какви дейности са необходими?

Неждет Джевдет: Говорим за проекта, който е внесен в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съветоще през 2013 година, след настъпилото наводнение в Главиница. От тогава насам той е финансиран частично. Проектът е разделен на три модула, като първият, който касае дейности извън населеното място е реализиран. Остават другите два, които са вътре в населеното място. Проектът касае продълбочаване на дерето в града, разширяване и изграждане на допълнителни елементи, които ще спомогнат водата, която се събира от съседните местности и влиза в града, да се извежда по безопасен начин от населеното място. Общата стойност на целия проект е около 3 милиона лева, останалата за финансиране част е около 2 милиона лева. Не е по силите на общинския бюджет да осигурим тези средтства, поради което отправяме искане до Междуведомоствената комисия, за да може да решим този  наболял за града проблем. Например, при дъжд, паднал в средата на месеца дерето, каналът беше напълнен с вода до горния ръб, т.е. капацитетът на дерето е изпълнен при един нормален дъжд. Евентуален по-сериозен , проливен валеж означава това, което хората преживяха през 2013 година, отново да се случи. Дерето в настоящия му капацитет, в тази дълбочина, не може да изведе водата, която се събира в очертанията на града. Главиница се намира в котловина и всичката дъждовна вода влиза  града.

Фокус:Какво е реализирано вече по първия модул на проекта?

Неждет Джевдет: Както вече казах, изпълнен е един от общо три модула. През 2014 година е направено продълбочаване на дерето в частта, която е извън града. Самият проект предполага да се работи от най- ниската към най- високата точка. Останалите два модула са в чертите на населеното място- от край до край на града. Това включва продълбочаване на канала, разширяване, облицоване, изграждане на мостове за преминаване на хора и автомобили, както и други защитни, дренажни съоръжения.

Фокус:Т.е. докато не се извърши товавъзстановяване на проводимостта и надграждането на отводнителния канал, притесненията от наводнения остават.

Неждет Джевдет: Както моето, така и на жителите на града притеснение, особено в местността „Шарман“, е много голямо. През 2013 годиа те преживяха този ужас, засегнати бяха десетки домакинстна. По техни думи, всеки по- силен дъжд е евентуална ситуация, която да повтори случилото се. Притеснение има. Казах ви, че само при дъжда в средата на месеца, каналът се напълни до горния ръб. Той е разположен по дължината на града, доста са домакинствата, които граничат с него.

Фокус:Имате ли някаква яснота кога  евентуално бихте получили финансиране?

Неждет Джевдет: В очакване сме при първо заседание на Междуведомствената комисията дейностите по останалите два модула-дали цялостно или частично, да бъдат финансирани. Бюджетът,  който се разпределя в Междуведомствената комисия в едната част е за превантивни дейности,  а  в другата за такива, които вече са настъпили. Нашият проблем е настъпил  през 2013 година,  от друга страна има нужда и от дейности за защита на Главиница от наводнения.

Ивелина ИВАНОВА