Незначителни са щетите от върхов корояд върху културите от бял бор област Кюстендил

Кюстендил. Незначителни са щетите от върхов корояд върху културите от бял бор област Кюстендил. Това съобщи пред журналисти инж. Здравчо Тодоров, директор на Регионална дирекция по горите – Кюстендил, предаде репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Инж. Тодоров посочи, че през последните две години 2017 – 2018 година, в РДГ – Кюстендил са постъпили над 600 броя сведения за издаване на предписания –  за над 3800 подотдела, като 95% от тях са били за нанесени повреди от върхов корояд върху бялборови насаждения. През 2019 година продължава интензивното подаване на сведения от страна на собствениците на гори, но при всички случаи след извършване на проверка от отдела по стопанисване се установява, че нанесените повреди върху бялборовите насаждения са от предходни години. „Към момента повреди по белия бор от върхов корояд причинени през 2019година са незначителни”, каза инж. Тодоров. По думите му климатичните промени дават своето отражение и върху здравословното състояние на горите. През цялата година, се извършва наблюдение от стопанисващите горските територии,  чрез провеждане на лесопатологично обследване по методики, в зависимост от вида на насекомния вредител, заболяването или повредата по горско-дървесните видове. Информацията за констатираните здравословни проблеми е въведена  в електронната система на Изпълнителна агенция по горите.  За горските територии в РДГ-Кюстендил се проследява развитието на популациите на ръждивата борова листна оса, комплекса педомерки-листозавивачки, боровата процесионка. Това са вредители, които през годините са имали стопанско значение за района. През 2019 година нападението от тях е слабо и не са водени лесозащитни мероприятия.

Венцеслав ИЛЧЕВ