Нели Великова, кмет на Овча могила: Селата от Свищовска община вече се възползват от  възможността да кандидатстват по европейски програми

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Селата от Свищовска община вече се възползват от  възможността да кандидатстват по европейски програми за отпускане на средства за ремонти. Пример за това е Средищното училище в свищовското село Овча могила, където текат активни ремонти дейности. В населеното място предстоят и още иновации и реконструкции, за които ни разказва в интервю за Радио „Фокус“ – Велико Търново кметът Нели Великова.

 

Фокус: Г-жо Великова, за пръв път през настоящата година селата от Свищовска община имаха възможност да кандидатстват с проекти за отпускане на европейски средства за различни ремонти и обновления. Възползва ли се село Овча могила от това?

Нели Великова: Да, точно така. За пръв път през тази година в село Овча могила ще влязат европейски пари, тъй като до преди една година ние, свищовските села, нямахме възможност да кандидатстваме по програмите за селските райони и въобще по никакви европейски програми. С отпуснатите средства ние праивм ремонт на основното ни училище. Бяха въведени мерки за енергийна ефективност, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ . Дейностите са във връзка с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Свищов. Така, нашите ученици, започнаха новата учебна година в обновено и реновирано училище, в което ще им е още по-топло, по-уютно и приветливо. Училището ни е средищно. В него учат деца от нашето населено място, както и от селата Червена и Драгомирово. През настоящата година имаме ученици и от село Горна Студена.

Фокус: Освен ремонта на училището, дали предвиждате някакви други подобни дейности, до края на настоящата година?

Нели Великова: Да, има още нещо, което ни прави изключително радостни. Става въпрос за един мащабен проект, за който бяхме одобрени по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния за периода 2014 – 2020 година, при първото класиране. Радостното е, че от 35 максимални точки, нашият проект е одобрен с 33 точки и много се надявам, че и при втората сесия също ще получим подобаваща оценка. Проектът ще касае основен ремонт на пътната инфраструктура от село Драгомирово до главен път Плевен – Русе. По този начин ние ще работим в реализация на приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“, като целта е да се свържат второстепенни и третостепенни пътища, в основната TNT транспортна мрежа. Нашият път отговаря на всички изисквания, за да е включен в тази програма. Освен това, когато се ремонтираше пътят Свищов – Драгомирово, тежките машини, които преминаваха по нашия общински път от главното шосе до село Драгомирово,  силно го компрометираха. Този участък няма отточни канавки, пътят е с много дупки и смятам, че когато той се отремонтира ще се постигне една добра транспортна инфраструктура, която ще ни свързва с общинския център, ще преминава и през селата Царевец, Българско сливово, Драгомирово и така ще излиза на главното шосе. Отсечката ще бъде използвана като изцяло обновена пътна артерия.

Фокус: Казахте, че сте одобрени на първи етап. Кога очаквате да премине втория и при евентуално одобрение кога ще стартът на реалните дейности?

Нели Великова: Трябва до края на месец септември да имаме готов цялостен проект и да го внесем в Управляващия орган на програмата. Наши партньори са колегите от Калъраш. Средствата, които очакваме да бъдат защитени по този проект, са около 10 млн. лв. Това е една огромна инвестиция. С нея, освен, че ще се обнови общинската пътна мрежа, ще се направят много хубави неща и вътре в населеното място – там, където преминава този път. Ще бъдат направени тротоари по цялата дължина на трасето, което е в населеното място. Това е най-мащабната инвестиция, която предприемаме, от десетки години насам. Вторият проект, по Трансгранично сътрудничество, който също беше оценен на първата сесия, е свързан с дейността на Кризисния център. Той е по приоритетна ос 3 „Безопасен регион“ и ще касае набавяне на високотехнологична техника за бедствия и аварии. Очакваме да получим и нов пожарен автомобил. Този проект е за 1,5 млн. лв. и наш партньор по него е Община Зимнич.

Фокус: Какви са сроковете за него?

Нели Великова: Сроковете са същите. Проектите ще бъдат подадени до края на септември и се надяваме, че реализацията ще бъде през следващата година. Дано отново получим високи оценки и да имаме възможност да започнем истинските ремонтни дейности, специално за пътя.

Луиза ТРАНЧЕВА