Нели Великова, кмет на Овча могила: Селата от Свищовска община вече се възползват от  възможността да кандидатстват по европейски програми

Селата от Свищовска община вече се възползват от  възможността да кандидатстват по европейски програми за отпускане на средства за ремонти. Пример за това е Средищното училище в свищовското село Овча могила, където текат активни ремонти дейности. В населеното място предстоят и още иновации и реконструкции, за които ни разказва в интервю за Радио „Фокус“ – Велико Търново кметът Нели Великова.

 

Фокус: Г-жо Великова, за пръв път през настоящата година селата от Свищовска община имаха възможност да кандидатстват с проекти за отпускане на европейски средства за различни ремонти и обновления. Възползва ли се село Овча могила от това?

Нели Великова: Да, точно така. За пръв път през тази година в село Овча могила ще влязат европейски пари, тъй като до преди една година ние, свищовските села, нямахме възможност да кандидатстваме по програмите за селските райони и въобще по никакви европейски програми. С отпуснатите средства ние праивм ремонт на основното ни училище. Бяха въведени мерки за енергийна ефективност, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ . Дейностите са във връзка с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Свищов. Така, нашите ученици, започнаха новата учебна година в обновено и реновирано училище, в което ще им е още по-топло, по-уютно и приветливо. Училището ни е средищно. В него учат деца от нашето населено място, както и от селата Червена и Драгомирово. През настоящата година имаме ученици и от село Горна Студена.

Фокус: Освен ремонта на училището, дали предвиждате някакви други подобни дейности, до края на настоящата година?

Нели Великова: Да, има още нещо, което ни прави изключително радостни. Става въпрос за един мащабен проект, за който бяхме одобрени по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния за периода 2014 – 2020 година, при първото класиране. Радостното е, че от 35 максимални точки, нашият проект е одобрен с 33 точки и много се надявам, че и при втората сесия също ще получим подобаваща оценка. Проектът ще касае основен ремонт на пътната инфраструктура от село Драгомирово до главен път Плевен – Русе. По този начин ние ще работим в реализация на приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“, като целта е да се свържат второстепенни и третостепенни пътища, в основната TNT транспортна мрежа. Нашият път отговаря на всички изисквания, за да е включен в тази програма. Освен това, когато се ремонтираше пътят Свищов – Драгомирово, тежките машини, които преминаваха по нашия общински път от главното шосе до село Драгомирово,  силно го компрометираха. Този участък няма отточни канавки, пътят е с много дупки и смятам, че когато той се отремонтира ще се постигне една добра транспортна инфраструктура, която ще ни свързва с общинския център, ще преминава и през селата Царевец, Българско сливово, Драгомирово и така ще излиза на главното шосе. Отсечката ще бъде използвана като изцяло обновена пътна артерия.

Фокус: Казахте, че сте одобрени на първи етап. Кога очаквате да премине втория и при евентуално одобрение кога ще стартът на реалните дейности?

Нели Великова: Трябва до края на месец септември да имаме готов цялостен проект и да го внесем в Управляващия орган на програмата. Наши партньори са колегите от Калъраш. Средствата, които очакваме да бъдат защитени по този проект, са около 10 млн. лв. Това е една огромна инвестиция. С нея, освен, че ще се обнови общинската пътна мрежа, ще се направят много хубави неща и вътре в населеното място – там, където преминава този път. Ще бъдат направени тротоари по цялата дължина на трасето, което е в населеното място. Това е най-мащабната инвестиция, която предприемаме, от десетки години насам. Вторият проект, по Трансгранично сътрудничество, който също беше оценен на първата сесия, е свързан с дейността на Кризисния център. Той е по приоритетна ос 3 „Безопасен регион“ и ще касае набавяне на високотехнологична техника за бедствия и аварии. Очакваме да получим и нов пожарен автомобил. Този проект е за 1,5 млн. лв. и наш партньор по него е Община Зимнич.

Фокус: Какви са сроковете за него?

Нели Великова: Сроковете са същите. Проектите ще бъдат подадени до края на септември и се надяваме, че реализацията ще бъде през следващата година. Дано отново получим високи оценки и да имаме възможност да започнем истинските ремонтни дейности, специално за пътя.

Луиза ТРАНЧЕВА