Нели Георгиева, управител на Приюта за безстопанствени животни в село Каменар край Варна: Нужно е сериозно и отговорно отношение към кучетата, като едни постоянни спътници в нашия живот

Нели Георгиева, управител на Приюта за безстопанствени животни в село Каменар, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Какви са условията за отглеждане на кучета в общинския Приют за безстопанствени  кучета в село Каменар през зимния сезон?

Нели Георгиева: Условията в приюта са съобразени с изискванията на действащото законодателство и са одобрени от Министерството на земеделието и храните чрез нашия контролен орган за дейността –  Областната дирекция по безопасност на храните – Варна. В случаи на наложено предписание при системните проверки, които се извършват от контролния орган, същите се изпълняват в срок и едновременно с това, всяка година Общината предвижда средства за подобряване на вече съществуващите условия за пребиваване на животните.

Фокус: Колко са животните, които към момента се отглеждат в Приюта?

Нели Георгиева: Към днешна дата животните са 42. Същите са със статут на постоянно пребиваващи и очакват своите осиновители. Важно е да се отбележи, че броят на животните варира ежедневно. Едни животни биват заловени, други се осиновяват, трети са изоставени от собствениците, които вече не желаят да полагат грижи.

Фокус: С какво се хранят животните и какъв екип от хора се грижи за тях?

Нели Георгиева: Дейността на Приюта е обезпечена с договори, които са предмет на обществени поръчки. Същите са публични. Храната за животните е под формата на гранули и консерви. Предвидена е храна за подрастващи кучета, каквито също често постъпват при нас. Служителите, които полагат грижи за животните са квалифицирани, притежават изискуемите удостоверения по закон за работа в приюти, хуманно отношение и транспортиране на животни. Имаме един хигиенист, един готвач-чистач, който по необходимост и по препоръка на лекар, може да подготви подходяща храна за животните, единствено по препоръка на ветеринарния лекар. Имаме шестима ловци и един шофьор – диспечер, който отговаря за систематизиране и предаване на сигналите.

Фокус: Има ли интерес към осиновявания на кучета и какво показват данните за изминалата 2018 година?

Нели Георгиева: През изминалата година са осиновени 53 кучета. До настоящия момент, от началото на тази година те са 5. Социализираните кучета, които очакват осиновителите си, могат да бъдат разгледани в сайта на Приюта. Но все пак, остава важен личният контакт между животното и бъдещия стопанин. Затова на всеки посетител и потенциален осиновител в приюта, се предоставя възможност да разходи животното, да му поднесе храна, да прецени дали това е неговото животно до момента на важното решение, осиновяването.

Фокус: А има ли фиксирани дни, в които кандидатите за осиновители могат да идват в Приюта?

Нели Георгиева:  Не, няма фиксирани дни. Достъпът до приюта е свободен през цялото работно време.

Фокус: Има ли случаи, в които хората се отказват от вече осиновени животни?

Нели Георгиева: Имаме за съжаление такива случаи. Последният беше в края на миналата година. Животното беше върнато още на третия ден, защото не удовлетворявало очакванията на осиновителя. Затова, отново акцентирам върху възможността, която се предоставя – животното да избере човека, който да бъде негов стопанин, както и осиновителят да прецени да вземе това важно решение. За да не се получават такива ситуации, в които животно няколко пъти сменя стопанина си, налага се да се адаптира към различни условия и навици. И всъщност вследствие на това е твърде вероятно кучето да започне да проявява по-нетипично поведение, което доста често се определя като агресивно. Също не е желателно собствениците да изхвърлят на улицата питомците си. По-добрият вариант е да бъде осъзнато действието на гражданина. Да заповядат, да доведат кучетата в приюта. Дори да не са осиновени от там. Правилникът ни позволява да се попълни една декларация, с която собственикът да се откаже да полага грижи за животното. Към нея се прилагат ветеринарен паспорт или други документи, които удостоверяват здравословното състояние на животното, поставените ваксини. Основната причина, поради която борбата с овладяването на популацията на бездомните животни, няма желаният ефект е липсата на гражданска отговорност. Тя е определяща в този аспект, тъй като животните, които са изоставени на пътя и техните поколения, подхранват популацията на безстопанствени животни. Така се задълбочава проблемът. Той не се решава. Трябва да се кастрират животните, да се регистрират и да има едно сериозно и отговорно отношение към тях като едни постоянни спътници в нашия живот.

Диана СТОЕВА