Нели Петкова, Община Кюстендил: В ход са процедурите за безплатни учебници и помагала за новата учебна година

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Директорът на Дирекция „Култура, образование, младежки дейности и спорт” към Община Кюстендил Нели Петкова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Петкова, по какъв начин е структурирано образованието в Кюстендилска община?

Нели Петкова: На територията на Община Кюстендил функционират неспециализирани училища, 16 на брой и едно специализирано училище, които са институциите в системата на предучилищното и училищно образование. Неспециализираните училища са двете начални училища, едното е в град  Кюстендил, другото е в село Раждавица. Седем основни училища имаме в град Кюстендил, две профилирани гимназии – това са Природоматематическата гимназия и Езикова гимназия и 5 професионални гимназии, от които Професионалната гимназия по селскостопанство е общинска професионална гимназия, а останалите 4 – Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт, Професионалната гимназия по туризъм, Професионалната техническа гимназия и Професионалната гимназия по лека промишленост, са държавни училища. Единственото специализирано училище в Община Кюстендил е спортното училище.

Фокус: Детските градини са също част от образователните институции в Община Кюстендил, колко са те на брой?

Нели Петкова: Да, така е. Детските градини също са част от нашата образователна система. Те са шест на брой, като всички са с основен адрес в град Кюстендил, но имат и допълнителни адреси в града и в селата. Във всяка детска градина има яслени групи и освен това са разкрити детски кухни за организираният  и неорганизираният контингент деца, така наречените млечни кухни, които са в близост по местоживеене на родителите.

Фокус: В колко училища е въведена целодневна организация на учебния ден?

Нели Петкова: Община Кюстендил е пионер във въвеждането на целодневната организация. Тя продължава да се развива и усъвършенства във всички училища, в които се провежда, а това са 7 основни училища и Началното училище „Свети Климент Охридски” в град Кюстендил. В Четвърто основно училище няма деца, които да пътуват от други населени места. Средищни училища са тези, в които се обучават ученици от други населени места, в които няма такова училище. Във всички тези училища имат целодневна организация на учебния ден, което не пречи на Основно училище „Иван Вазов” да има такава. И там се провежда целодневна организация на учебния ден, като във всяка изминала година, процентът на обхванатите ученици нараства. За 2017/2018 учебна година в начален етап процентът на обхванати ученици е 74 %, а в прогимназиален етап е 53 %. има някои училища, в които в начален етап, броят на обхванатите ученици е 100%.

Фокус: Как върви подготовката за прием в първи клас?

Нели Петкова: 31 май беше последният срок за подаване на документи в първи клас. Всъщност, самият прием се осъществява по наредба за прием на ученици в първи клас на ученици на територията на Община Кюстендил, която беше приета от Общинския съвет в Кюстендил в края на месец март. В нея бяха включени новите изисквания, които регламентират нормативната уредба. Има и график, който е утвърден със заповед на кмета на Община Кюстендил, в който се определят дейностите и сроковете по приемането на учениците в първи клас. Подаването на документи става от родителите в училището, в което са избрали да учи тяхното дете. След това предстои обявяване на списъците с класираните ученици, което трябва да стане на 4 юни и следва записване на класираните ученици, което ще се извърши от 5 до 7 юни тази година.

Фокус: Започнаха ли процедурите за доставка на учебници за новата учебна година?

Нели Петкова: Стартира процедурата по снабдяване с безплатни учебници, учебни комплекти и познавателни книжки. По – различното от миналата година е, че тази година процедурата по договарянето и доставката преминава в три етапа, като за всеки един от етапите министърът на образованието и науката издава заповед. Вече почти приключва първи етап. На първи етап беше проведена процедура за избор на учебници и учебни комплекти за учениците от първи, втори, четвърти, пети и шести клас. Проведена е процедура по Закона за обществените поръчки на Община Кюстендил, сключени са договори с избраните издателства и вече започна доставката на учебниците и учебните помагала от съответните издателства, въпреки че крайният срок за доставка на всички учебници и учебни помагала е 27 август тази година. На втори етап проведохме процедурата вече за безплатните познавателни книжки за децата в подготвителните групи в детските градини и в училищата и в момента тече процедурата по сключване на договори с избраните издателства и предстои министърът на образованието да издаде трета заповед, в която да се регламентира графикът и дейностите по доставка на учебниците и учебните комплекти за учениците от трети и от седми клас.

Фокус: Ще има ли общински тест за стипендия за учениците от горните класове?

Нели Петкова: Ще го има и тази година. Ще създадем организация за това. Той се провежда в началото на месец юли, подаването на заявленията се извършва през месец юни. Ще създадем необходимата организация и ще уведомим за нея всички директори на училища, за да могат те да уведомят учениците.

Венцеслав ИЛЧЕВ