Нели Петкова, Община Кюстендил: За поредна година се осигуряват безплатни занимания за децата и учениците в общината

Радио "Фокус" - Кюстендил

Нели Петкова, директор на Дирекция „Култура, образование, младежки дейности и спорт” към Община Кюстендил, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Госпожо Петкова, по какъв начин ще бъдат ангажирани учениците по време на лятната ваканция в Кюстендил? Какви условия са създадени за развлечения и за обучение?

Нели Петкова: Традиционно в Община Кюстендил се създават условия за уплътняване на свободното време на учениците през лятната ваканция. Всяко основно училище разработва своя програма за занимания на децата през лятото като тези програми включват различни занимания по интереси, посещение на културни обекти в град Кюстендил, еднодневни екскурзии, спортни дейности, обучение по английски език, клубове по журналистика, занимания, които учениците предпочитат. Вече са стартирали тези занимания за най – малките ученици от първи до четвърти клас, които завършиха на 31 май учебната година, вече са в лятна ваканция и вече посещават летните училища към училището, в което са се обучавали. В Кюстендил има и център за подкрепа на личностно развитие – Обединен детски комплекс. Една от основните задачи на комплекса е да осигурява занимания по интереси на учениците и през лятната ваканция.

Фокус: Какви занимания се предлагат там?

Нели Петкова: И през тази година те са направили програма за лятна работа, която носи мотото „Детско лято 2018”. Тази програма може да се види на сайта на Обединен детски комплекс, в който може да се влезе и през сайта на Община Кюстендил. Тази програма стартира от 18 юни и приключва на 24 август. В нея са включени детска игротека ,спортни занимания по различни видове спорт и най – вече тенис на маса, таекуондо, футбол и шахмат.Изключително голям интерес има към десетдневния обучителен курс по плуване.  Всяка година го има този курс, всяка година интересът е изключително голям. Той се провежда на общинския плаж. Освен това се провеждат еднодневни екскурзии до хижа „Иглика”, Скакавишкият водопад. Мероприятия, които обещават да създадат едно вълнуващо и незабравимо лято за децата.

Фокус: Има ли нещо ново тази година?

Нели Петкова: Новото тази година е че имаме лятна програма по кариерно ориентиране на учениците. Центърът за кариерни ориентиране като такъв не съществува, но кариерните консултанти продължават да работят, те са към ОДК, продължава да функционира дейността. През това лято кариерните консултанти са разработили лятна програма за кариерно ориентиране на учениците, чрез която целят да развиват сръчност, въображение, концентрация в децата.  Ще ги запознаят с професиите в училищата в Община Кюстендил с възможностите, които им предоставя Община Кюстендил. Така че всички ученици и техните родители могат да се възползват и от тази услуга, която се предоставя от ОДК.

Фокус: Родителите, плащат ли някакви такси за техните деца?

Нели Петкова: Всички занимания са безплатни. Всички в училище са безплатни, всички мероприятия в Обединен детски комплекс, включително и кариерното ориентиране, са безплатни. По този начин се уплътнява свободното време на децата и се полагат грижи за тях. Децата се занимават със смислени неща и са далеч от негативните предизвикателства пред тях.

Фокус: Община Кюстендил вече превръща в традиция и един тест за отпускане на общински стипендии, какво предстои тази година?

Нели Петкова: Тестът за общинска стипендия вече е обявен. Той ще се проведе на 4 юли в Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий”. Приемането на документи започва от 18 юни и ще продължи до 29 юни. Необходимо е подаване на заявление за участие в теста. Тези заявления са по образец на общината и се подават в сградата на Община Кюстендил. Всеки, който желае, трябва да дойде да подаде такова заявление. Тестът включва два компонента, които са взаимно допълващи се. Една задача, която представлява казус и един отворен въпрос,  върху който учениците трябва да напишат кратко есе. Задачите и отворените въпроси са съобразени с възрастовите особености на учениците.  Те са разделени в две групи – първа група – 8 и 9 клас и втора група  – 10 и 11 клас. В този тест няма грешни отговори. Поставените задачи нямат еднозначен отговор. Важното е да се даде отговор на задачата и да се обоснове този отговор. Изключително много се цени креативното мислене на учениците,  колкото  по- оригинални, колкото по – иновативни, колкото по – интересни идеи се напишат, толкова по –голям брой точки ще получи съответния ученик.

Венцеслав ИЛЧЕВ