Нели Петкова, Община Кюстендил: Училищата и детските градини са готови за новата учебна година

Директорът на Дирекция „Култура, образование, младежки дейности и спорт” към Община Кюстендил Нели Петкова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

Фокус: Госпожо Петкова, до колко са готови общинските училища и детски градини за началото на новата учебна  година?

Нели Петкова: Новата 2017/2018 учебна година ще стартира нормално. Две училища  – Природоматематическата гимназия и Началното училище „Св. Климент Охридски” ще открият учебната година и ще учат временно в други сгради, съответно в Първо основно училище и Езикова гимназия, с оглед осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд, докато приключи  ремонта на тяхната сграда. След това ще влязат в напълно обновена сграда, при напълно нови условия, които ще удовлетворят предполагам както учителите, така и учениците, така и техните родители. През това лято в Община Кюстендил в общинските училища и детски градини бяха извършени и продължават някои от ремонтите. Грандиозни ремонти, защото има много капиталови ремонти, каквито са санирането на Природоматематическата гимназия, Второ основно училище и филиалът на  „Зорница”,детска градина „Първи юни”. От друга страна се прави пак саниране, топлоизолация на фасадата и покрива на детска градина „Слънце” и на детска градина „Славейче”. От трета страна се извърши цялостно саниране и хидроизолация на покрив в детската градина в село Соволяно, което е дело на самата детска градина, защото се извършва по проект на трансгранично сътрудничество. Освен тези капиталови ремонти във всички училища и всички детски градини, по информация на директорите на учебните заведения,  са извършени изключително много ремонти, които са текущи ремонти с цел освежаване на класните стаи, коридорите, санитарните възли, подновяване на обзавеждане, подновяване на електрическа инсталация, всеки директор е осъществил различни видове ремонти в зависимост от нуждите на своето учебно заведение или детска градина със средства от бюджета на училището или на детската градина, за което ги поздравявам, защото са успели като добри мениджъри да създадат организация за осъществяване на такива ремонти. Всички деца, всички ученици ще влязат в едни чисти, обновени сгради, създадени са много приятни условия за обучение и за труд и за едно по – качествено обучение и образование на децата.

Фокус: Ясно ли е колко ще бъдат първокласниците на територията на Община Кюстендил?

Нели Петкова: Това, което ще кажа е предварителна информация. Ние проведохме срещи с директорите на училищата и детските градини, събрала съм предварителна информация за броя на децата, които ще бъдат първокласници и които ще влезнат в подготвителните групи през новата учебна година. Към днешна дата броят на първокласниците е 405, броят на децата в подготвителните групи е 709, което включва както пет , така и шестгодишни деца. Подготвителните групи са както в училище, така и в детските градини.

Фокус: Продължава ли целодневната организация на обучението в общинските училища?

Нели Петкова: Да, традициите, които са създадени в училищата в община Кюстендил, продължават да се спазват  и да се развиват и усъвършенстват. Целодневната организация на учебния ден продължава във всички училища. Създадени са условия за столовото хранене на учениците, като храната се доставя от общинско предприятие „Ученическо хранене”. Към тази целодневна организация на учебния ден спада и организирането на превоза на учениците към училище. Освен че се извозват учениците, които са на целодневна организация на учебния ден, се извозват и всички деца и ученици от петгодишна възраст до 12 клас включително, което беше регламентирано с новия закон за предучилищно и училищно образование. В момента тече профилактика и ремонт на училищните автобуси. Правят се маршрутите, графиците за движението им през първия учебен срок на новата учебна година.

Фокус: По отношение изучаването на предмета Религия, ще продължи ли изучаването през новата учебна година?

Нели Петкова: Ще продължи да се изучава и през новата учебна година, както в училищата, така и в детските градини. В училищата ще бъде изучаван учебният предмет под формата на СИП или клуб, или кръжок в зависимост от това каква организация създават директорите в съответното училище, а в детските градини се изучава като допълнителна работа. Има интерес, има подадени заявления, в момента също се събира предварителна информация за групите и за разпределянето им на учителите, които ще водят този учебен предмет.

Венцеслав ИЛЧЕВ