Нели Петкова, Община Кюстендил: Ще запазим дейността на създадения в града Център за кариерно консултиране

Радио "Фокус" Кюстендил

Директорът на Дирекция „Култура, образование, младежки дейности и спорт” към Община Кюстендил Нели Петкова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Петкова, какво наложи предприетата промяна в дейността на Центъра за подкрепа на личностното развитие, известен на обществеността като Обединен детски комплекс в Кюстендил?

Нели Петкова: Промяната на дейността, на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс град Кюстендил, се наложи поради факта, че центърът за кариерно ориентиране, който съществува в Кюстендил прекрати своята дейност на 31 декември 2017 година. Този център за кариерно ориентиране е създаден, както в Кюстендил, така и в останалите областни центрове на страната от Министерството на образованието и науката по проект, който първоначално е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а в последствие от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Тъй като проектът приключи на 31 декември 2017 година, министърът на образованието и науката предложи да бъдат запазени тези центрове, като ни предложи два варианта.

Фокус: Какви бяха тези варианти и какво беше решението на Община Кюстендил?

Нели Петкова: Единият вариант беше да се създаде център за подкрепа за личностно развитие с дейност кариерно ориентиране и консултиране и вторият вариант е към съществуващите центрове за подкрепа на личностно развитие да се добави дейността кариерно ориентиране и консултиране. Община Кюстендил избра втория вариант. Няма нужда да създаваме център за подкрепа за личнодстно развитие, защотно ние имаме създаден такъв, така че към дейността на Центъра за подкрепа и личностно развитие -Обединен детски комплекс, се добави и дейността за кариерно ориентиране и консултиране, която вече е факт. Започна да функционира тази дейност от първи януари 2018 година.

Фокус: Защо е важно такъв център да продължи да съществува в Кюстендил?

Нели Петкова:  В този център учениците могат да получават информация, да бъдат насочвани, съобразено с индивидуалните им поттребности и възможности към различните специалности, по които се извършва обучение за средно образование от една страна, и от друга страна за висше образование. Кадрите, които са работили в този център за кариерно ориентиране, са обучени в продължение на години. Те са професионалисти в тази област и идеята е тази дейност да продължи, която е и част от подкрепата, съгласно наредбата за приобщаващото образование.

Фокус: Много ученици ли са преминали през центъра и предстои да преминават?.

Нели Петкова:  Да, непрекъснато минават деца оттам, кариерните консултанти посещават и училищата на място. Влизат в часовете на класа, провеждат индивидуални срещи, провеждат групови срещи, те са вършили такава дейност на територията на област Кюстендил, защото това беше областен център. Вече тази дейност става общинска, като идеята на Министерството на образованието и науката, е останалите общини в областта да ползват тази услуга безплатно при заявка от тяхна страна. Като дейността продължава да се финансира по – голяма част от Министерството на образованието  и науката – 80%, а 20 % се финансира от Община Кюстендил.

Венцеслав ИЛЧЕВ