Не бе допуснато извършването на нова комплексна съдебно-техническа експертиза по делото „Хитрино“

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Не бе допуснато извършването на нова комплексна съдебно-техническа експертиза по делото „Хитрино“, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. Съдебният състав, под председателството на съдия Румяна Райкова отхвърли искането с аргумент, че относно редица въпроси вече е отговорено с направените досега експертизи. Съдът допусна извършването на експертизи по отделни въпроси от нея- по отношение на печката, като експертизата бъде извършена от вещо лице Марко Марков и друго, назначено от ръководителя на БАН, относно техническото състояние на пробитата вагон- цистерна, допустима е експертиза и относно контактната мрежа. Беше уважено искането за разпита на Евгений Димов, като специалист, изготвил заключение във връзка с пробитата цистерна, както и за изискване на  информация от НКЖИ за измерване на стойностите на стрелка №5, която се съхранява в електронна база данни. Съдът отхвърли искането за ултразвуков безразрушителен контрол на запазените части на стрека №5, както и за извършване на графологична експертиза на приложени по делото протоколи. Последното бе оставено без уважение, тъй като са приложени копия на протоколите, а графологическа експертиза върху ксерокопие не се прави. Съдът уважи искането на защитата на обвиняемите машинисти и даде едноседмичен срок от НКЖИ да бъдат изисквани оригиналите на съответните протоколи. Съдът остави без уважение искането за приемане на доказателства на докладите на Лука Паиш  и Хенрик Амосер, към настоящото дело не могат да бъдат приобщени и двете експертизи по граждански дела. Следващото заседание по делото „Хитрино“ е на 3 юли от 9.30 часа.

Ивелина ИВАНОВА