Не са установени замърсявания на въдхуха при самозапалванията на закритото общинско сметище в Дупница

Радио "Фокус" - Кюстендил

Кюстендил. Не са установени замърсявания на въдхуха при самозапалванията на закритото общинско сметище в Дупница. Това съобщи за Радио „Фокус“ – Кюстендил Христо Апостолов, пресаташе на Община Дупница. Не са регистрирани превишения на  максимално еднократните и средноденонощните пределно допустими концентрации и норми за опазване на човешкото здраве по няколко показателя и не е установено замърсяване на атмосферния въздух. Това е заключението от направените денонощни измервания в периода 29 юли – 31 юли в района на жилищен комплекс „Бистрица“. Протоколите с резултатите бяха са входирани в деловодството на общинска администрация. „След сигнали в Община Дупница и РИОСВ-Перник, свързани със замърсяване на въздуха и задушливи миризми от самозапалване на закритото общинско депо за неопасни отпадъци в местността Злево, кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев направи заявление към лаборатории на ИАОС за извършване изследване на качеството на атмосферния въздух и измервания на емисии на вредни вещества във въздуха с мобилна автоматична станция. Направено бе измерване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух по отделни показатели“, каза Христо Апостолов. По думите му от изпитванията е видно само едно превишаване на средноденонощната норма от извършените 48 броя измервания по показател за финни прахови частици, което е било моментно и повлияно от въздушните маси. В Дупница има вече монтирани няколко станции, които следят качеството на атмосферния въздух и всеки жител може в реално време да следи актуалното състояние на въздуха.

Венцеслав ИЛЧЕВ