Нивото на река Дунав при Ново село се е понижило със 7 см.

Нивото на река Дунав при Ново село се е понижило със 7 см. за последното денонощие, съобщиха от местната Хидрометереологична станция и водният стоеж там е 72 см. При Видин нивото се понижи с 9 см., водният стоеж е 121 см. Измереното ниво на Дунав при Лом е 140 см, понижението също е от 9 см. При Оряхово нивото се понижава с 11 см, нивото е 42 см. Температурата на водата при Ново село е 0,1 градуса.