Николай Зайчев: Изминалата 2017 година бе успешна за община Пещера от страна на инфраструктурни проекти и усвояване на Европейски фондове

Снимка: Община Пещера

В края на 2017 година кметът на община Пещера Николай Зайчев направи равносметка за поредицата от отчетени дейности, усвоени Европейски фондове и реализирани социални, културни и инфраструктурни проекти на територията на родопската община.  Той начерта и параметрите за дейностите на общинската администрация през новата 2018 година.

 

Фокус: Г-н Зайчев, в края сме на тази календарна година – каква е Вашата равносметка за дейността на общинската администрация в Пещера?

Николай Зайчев: Таз години беше достатъчно успешна за община Пещера от страна на инфраструктурни проекти и усвояване на Европейски фондове. Тя попада в 28-те общини, които имаха възможност да участват за саниране по програмата за „Енергийна ефективност“ . Така ние успяхме да хванем строителния сезон и в края на годината можем да се похвалим с 95% изпълнение за всички средства, предвидени за нашата община по програма „Региони в растеж“. 47 обета, от които няколко публични и голяма част многофамилни сгради, бяха санирани. Само 3 жилищни блока няма да бъдат завършени в края на тази година заради времето. Въпреки обжалването на обществените поръчки за свлачищата, ние успяхме да укрепим 3 свлачища на територията на общината. Свлачищата по пътя до курорта Свети Константин вече са укрепени и преминаваме към документната обработка на тези обекти. Стартирахме и нещо много важно за община Пещера – околовръстното шосе – ул. „Хан Пресиан“, което ще свързва ул. „Михаил Такев“ с пътя за Брацигово.  През миналата година бяха отпуснати 2 млн. лева като целева субсидия от Министерски съвет, а тази година, с подкрепата на нашия народен представител от ГЕРБ Десислава Костадинова, бяха отпуснати още 3 млн.лв. Вече стартира и част от изпълнението на този ремонт. В първите 6 месеца на 2018 година се очаква да приключим с този ремонт. Като цяло по отношение на инфраструктурата годината  беше добра.

Фокус: От 1 януари отпадъците на община Пещера ще бъдат извозвани до Регионалното депо за битови отпадъци край Пазарджик – имате ли готовност за тази процедура?

Николай Зайчев: От 1 януари всички сметища в страната се закриват. През миналата седмица имахме среща с кметове на други съседни общини. Големият проблем е, че е обжалвано решението за избор на изпълнител на Регионалното депо и все още не е избран такъв. При това положение в действие влиза областният управител.  Ние подписахме протокол, с който ако до края на година няма изпълнител, областния управител ще обяви бедствено положение, за да можем ние като община да спазим Закона за управление на отпадъците.  И тъй като нямаме готовност за сметосъбирането и сметоизвозването през следващата година няма да има повишение на таксата за битови отпадъци.   Подготвяме много мащабна информационна кампания за разделно събиране на сметта. Ще закупим и техника за това. Проблемът е доста сериозен и се обръщам към моите съграждани да се събира сметта разделно  и да се съдейства на сметосъбиращите фирми.

Фокус: Основен проблем на повечето общини е амортизираната В и К мрежа. В община Пещера има ли проблем с водопроводната мрежа?

Николай Зайчев: В Пещера над 30% е направен воден цикъл. За съжаление в двете населени места Радилово и Капитан Димитриево има постоянни аварии. Такъв е сезонът сега, няма как. Трябва да се справим и с този проблем. Водата като благо успяваме да го осигурим без проблем и с добро качество. Нямаме и режим на водата. В рамките сме на всичко, което е нормално за функционирането на В и К дружеството в Пещера.

Фокус: Една нова организация бе учредена в Пещера през тази година Съветът за младежка политика. Как виждате съвместната си работа с младите хора?

Николай Зайчев: Стартирахме тази дейност и виждам, че младите хора са много оптимистично настроени за дейностите, които ще бъдат извършвани в този съвет. Тази година ще учредим и един интересен фонд, който ще даде тласък и в тази посока. Проектът е съвместно с неправителствената организация „Агора“. Средствата ще бъдат разпределяни на различни бенефициенти – читалища, училища  и различни други организации. Целта е те сами да подготвят проекти, а ние да ги одобряване и финансираме, а след това ще ги стимулираме да кандидатстват пред външни източници. Виждам заряда у младите хора. Това са ученици от 9 до 12 клас  се надявам те да дадат тласък за развитието на този вид дейности.

Фокус: Дни ни делят от началото на Новата 2018 година – какво е Вашето пожелание към жителите на община Пещера?

Николай Зайчев: Преди всичко да бъдат здрави и задружни. Живот и здраве и на техните семейства, защото когато в семейството всичко е  наред, човек се чувства спокоен и дава всичко от себе си и в работата, която върши.  Късмет и щастие на всички и  и дай Боже следващата 2018 година да бъде по-добра от изминалата 2017 година.

Албена ЖИЛЕКОВА