Николай Зайчев, кмет на Пещера: Обвиненията срещу Общината по отношение на резерват „Купена“ са несправедливи

По повод коментарите за изключването на резерват „Купена“ от списъка на биосферните резервати на ЮНЕСКО и позицията на Община Пещера по казуса, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар кмета на Община Пещера Николай Зайчев.

Фокус: Г-н Зайчев, нека припомним какъв е казусът с резерват „Купена“ и как се стигна до изваждането му от списъка с биосферните резервати?

Николай Зайчев: Благодаря за въпроса, защото в последно време в социалните мрежи под въздействието на различни политически лица се изля какво ли не по отношение на Община Пещера във връзка с изваждането на резерват „Купена“ от програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“. Процесът започва преди повече от 2 години, през 2014 година, когато една НПО, наречена Българска фондация „Биоразнообразие“ печели проект пред МОСВ и Националния комитет „Човекът и биосферата“ на стойност 52 000 лева за подготовка на процеса на ревизия на мрежата на биосферните резервати в България. От тогава стартира процеса като проекта е за 2 години и приключва през март 2016 година. Такава е предоставената в общината информация към този момент. Целта на този проект е да се подготвят предварителни оценки за районите и да бъде съобразено всичко това, което е действащо като резервати на територията на България, във връзка с една стратегия наречена Севилска стратегия, която е приета през 1995 година от ЮНЕСКО и зоните, описани в нея трябва да бъдат съобразени със зоните, които са в нашите защитени територии. В нея се казват няколко неща, описано е, че освен ядровата зона, каквато има в резерват „Купена“, към него трябва да бъдат присъединени буферна или преходна зона. Това означава на практика, че трябва към резервата, към защитената територия, която е горски фонд, да бъдат присъединени териториите на населените места. В един град, какъвто е Пещера това стои несериозно.

Фокус: Кога започва този процес?

Николай Зайчев: Процесът започва през 2014 година с този проект, има обществени обсъждания в Пазарджик и други населени места, имало е представител на предишното ръководство на община Пещера. Това, което заварихме, когато пристигна писмото, свързано с резервата е, че се изисква тази територия да бъде присъединена. При предишния кмет на общината има становище, в което се казва, че това е допустимо. Интересно защо една година по-късно при нас пристига отново писмо, с което се изисква становище по този въпрос. Чета буквално това, което сме изпратили: „Във връзка с изразяване на становище относно възможностите за включване на цялата част или на част от територията на община Пещера като потенциален биосферен парк, с оглед обстоятелствата, че ако не бъдат предприети действия за осъвременяване на резерват „Купена“ той ще бъде изключен от световната мрежа, смятам, че на този етап не е удачно включването на територията на община Пещера, говорим за цялата урбанизирана територия, към преходната зона на потенциалния биосферен резерват „Купена“, поради следните съображения. Община Пещера няма одобрен Общ устройствен план, в момента го работим, съгласно съвременните изисквания за преходна зона се включват населените места. Критериите и изискванията, на които трябва да отговаря една такава зона не биха могли да бъдат съобразени към този моменти и биха поставили ограничения за бъдещи инвестиционни намерения в Пещера.

Фокус: Каква е ситуацията в момента?

Николай Зайчев: В момента се води наистина една кампания по този въпрос, която е оглавена от опозицията в Пещера и се прави подписка за това, че ние сме превишили правата си. Имаме сесия на Общинския съвет, където всичко това ще бъде обяснено. В действителност тази кампания е насочена към това, че ние сме взели някакво задкулисно решение. Това е един проект, който е финансиран от МОСВ, на Сдружение с нестопанска цел, нали разбирате, че в един момент обединяване на територия, горски фонд, която е изключително защитена, с територия, която е общинска собственост, това си е несъвместимо. Поради тази причина сме дали този отговор, който е нито да, нито не. Нашето становище на този етап е, че няма как да има преходна зона в урбанизирана територия. Това е град, в който се извършва сериозна инвестиционна дейност. В момента в нашия Общ устройствен план две околовръстни шосета на Пещера и на Радилово. Това означава, че ако попаднем в такъв тип зона, няма да можем да реализираме тези си намерения. Много внимателно и много тънко опонентите ми се опитват да ни вкарат в това, че ние сме взели задкулисно решение. Напротив, ние даваме само становище, а не, че сме казали да, изключете ни, или не, не ни изключвайте. В момента се злоупотребява с общественото мнение. Политиката си е политика, но когато говорим за нещо, свързано с развитието на един град като Пещера, е недопустимо политиката да взема връх и да има такава демагогия, която се прилага от моите опоненти.

Ваня НИКОЛОВА