Николай Зайчев, кмет на Пещера: Бизнес климатът в общината е силно развит, предприятията в града дават данък принадена стойност за всички нас

Кметът на Пещера Николай Зайчев, в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“

Водещ: Едно малко кътче от земния рай, наречен България, е община Пещера. Какво предстои да бъде направено през 2019 година и в каква посока ще се развива общината? Отговорите търсим от кмета Николай Зайчев, здравейте.

Николай Зайчев: Здравейте на вас и на вашите слушатели. За много години. Нека 2019 година е по-добра от 2018-та и да ни донесе повече радост, щастие, мир на първо място, и да бъдем по-добри.

Водещ: За много години, господин Зайчев. През 2018 година работихте усърдно, изпълнихте немалко проекти за благоустрояване на градската инфраструктура. Каква е ретроспекцията, която бихте направили за изминалата година?

Николай Зайчев: Наистина беше една усилена година, в която успяхме да приключим цикъла от проекти, свързан с оперативната програма „Региони в растеж“, първият етап за санирането на жилищни и на публични сгради. 47 сгради санирахме, от които 43 частни сгради, това са многофамилни жилищни сгради, блокове, и 4 от най-важните ни обществени сгради, а именно сградата на Общинска администрация, на МВР и Ритуалния и Младежкия ни дом. Така че вече всички публични сгради на територията на община Пещера са санирани. Успешно за по-малко от две години от стартирането на проектите, които подготвихме и подадохме, успяхме да ги приключим като ремонтни дейности. Едно от основните ни неща през 2018-та беше Околовръстното ни шосе – много сериозен инфраструктурен обект. На практика ремонтните дейности ще продължат при първа възможност, още, може би, от март месец, така че да може до средата на годината да сме приключили този сериозен ремонт на стойност 5 милиона лева. Имаме много други по-дребни проекти, които изпълнихме, и в социалната сфера, и в сферата на културата и на образованието. За тях не искам чак до такава степен да влизам в подробности, но смятам, че беше една много успешна година от гледна точка на работа. Защото основното, за което сме в администрацията, е работа. Успяхме да подобрим обслужването на гражданите, защото през 2018 година открихме нашия информационен център за граждани в приземния етаж на общината, като преди това успяхме да закупим помещението от една банка, която го държеше, и да направим реконструкцията. В момента нашите съграждани получават всички видове административни услуги на приземния етаж – изключително удобно и комфортно място се получи за тях.

Водещ: Бизнес климатът на община Пещера е добре поддържан. Имате ли нови идеи, през 2019 година как ще го запазите в това състояние?

Николай Зайчев: Истината е, че община Пещера е една от силно развитите в бизнес отношение, имаме изключително много предприятия, които работят и това дава данък принадена стойност за всички нас. Градът се развива и то в правилната посока. Знаете, че една от огромните фирми в града, смея да кажа може би най-големият проект, реализиран на територията на нашата страна, е именно по плана „Юнкер“ – над 300 милиона инвестиция в нов завод, което е много важно за развитието на целия наш регион, защото в Пещера работят наши съграждани и хора от съседните общини на територията на три области, което е много сериозно за един такъв малък град, какъвто е Пещера. Смятам, че се развиваме изключително добре. Знаете големите фирми, които имаме, обувното производство и производството на алкохол. Това дава изключително сериозно развитие на бизнеса в общината. Смятам, че така е редно. Бизнес климатът е добър, помагаме с каквото можем и ние от администрацията, така че да можем да се развиваме в правилната посока.

Водещ: Какви проекти предстои да разглеждате? Кои ще бъдат приоритетните сфери през новата година?

Николай Зайчев: И тази година имаме проекти, които сме подали и които очакваме като резултат. На първо място вторият етап от ОП „Региони в растеж“, там вече сме минали административната проверка и очакваме два сериозни проекта, свързани отново с жилищни сгради и с ремонти на домашен и социален патронаж и дневните центрове за деца и за възрастни с увреждания – те са в една сграда, това като публична сграда, и два масивни, най-големите ни блокове в Пещера, които се надяваме също да бъдат финансирани. Очакваме още в средата на януари да подпишем договорите и да стартираме изпълнението. Същевременно с това очакваме и финалния етап от финализирането на оценките по Мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони, където сме подали като проект отремонтиране на централна градска част, нов шадраван, нови настилки в централната ни градска част, две много сериозни като дължина улици на територията на нашия град – ул. „Иван Вазов“ и „Георги Кьосеиванов“, които са важни, съществени за връзките с Околовръстното шосе, което ремонтираме. Очакваме и подписаните договори вече с Банката за развитие по националната програма, 33 жилищни блокове имаме, които сме подали, които са одобрени и чакат само финансиране, да стартираме обществените поръчки и за тях. И не на последно място, един много важен проект за Пещера, който сме подали към ПУДОС и чакаме също до средата на този месец одобрението му, а именно рекултивацията на сметището ни, защото знаете, че още от началото на 2018 година нашата смет ние я депонираме в регионалното депо и трябва да си закрием сметището. Имаме изключително много по-малки неща, които са свързани с нашия бюджет, който в момента подготвяме за приемане – в началото на февруари. Там също имаме заложена сериозна капиталова програма, която е с по-малки обекти, но също толкова значими.

Водещ: Във връзка с образователната инфраструктура и културната дейност на общината, ще предприемате ли нововъведения през 2019 година, имате ли проекти за училищата и детски градини в града?

Николай Зайчев: Всички наши училища и детски градини са санирани, така че ние по отношение на инфраструктурата предприемаме само типове ремонтни дейности. Но за сметка на това имаме идеята да реализираме няколко проекта, които са за подобряването на самата среда – електронен звънец, неща, които са свързани със сигурността на нашите ученици, видеонаблюдението, което е направено в училищата, да бъде доразшерено, така че да могат на входните нива в училищата да се следи потокът от ученици, което между впрочем с един софтуер, който ще приложим, ще следи и броя на посещенията в училищата. По отношение на детските градини, основно ремонтни дейности и разширяване дворните пространства, които са в детските градини, с нови катерушки и забавления за децата – в тази посока работим. По отношение на културния ни календар, той е доста мащабен за тази година. Сега ще предложа на Общинския съвет да го приеме. Но това, което на първо място мога да ви кажа, е, че още в началото на годината, знаете, след два дни е Богоявление, имаме хвърляне на кръста в езерото в централния парк, и вечерта на 6 януари от 17:30 часа в катедралния храм „Свети Димитър“ ще има изява на мъжки камерен хор „България“, с диригент акад. Валентин Боевски – нещо, което се превръща в традиция вече на Богоявление. Стартираме и с едни интересни изяви, 6 проекта, финансирани от община Пещера, съвместно с Агора – проекти, които са свързани с културата и с развитието на образованието в града – малки концертчета, предоставени от читалищата с външно участие, и също такива в детски градини. Стартираме на 8 януари с куклен театър „12-те братя“, който ще е от 11 часа в нашето читалище. Въобще очертава се богата културна програма и тази година. През февруари, знаете, традиционните празници, лозарските и т.н. Неща, които ние залагаме всяка година и тази година ще ги разширим. Надявам се, че нашата общественост ще бъде удовлетворена от всичко, което й предоставяме като културна програма.

Водещ: Господин Зайчев, благодаря ви за този разговор. Ние ви пожелаваме успехи през новата 2019 година.

Николай Зайчев: Благодаря. И на вас, и на вашия екип, успешна година.

Йоланда ПЕЛОВА