Николай Златанов, председател на Общински съвет – Казанлък: Повишаването на такса „Битови отпадъци“ ще доведе и до повишаване качеството на услугите извършвани от общинското предприятие по чистота

На последното си заседание Общинският съвет в Казанлък гласува увеличение на такса „Битови отпадъци“ през 2020 година. Кое налага това увеличение и как то ще се отрази на жителите на Казанлък – за това разговаря кореспондентът ни Славяна Гайдарова с председателя на ОбС Николай Златанов.

 

Фокус: Господин Златанов, предстои на обществено обсъждане да бъде подложен бюджетът на Община Казанлък за 2020 година. Само преди дни бе прието и увеличение на такса „Битови отпадъци“, двойно са увеличени промилите. Защо?

Николай Златанов: От 2012 година до 2019 година такса „Битови отпадъци“ в Казанлък не е променяна. Във времето разходите са нараствали, а приходите са оставали едни и същи. Т.е ако имаме в Общинското предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ 100 човека и минималната работна заплата се е увеличила петкратно, а таксата остава непроменена, стигаме до дефицит. Конкретните цифри зависят от увеличаване на възнагражденията в това звено и от т.нар. отчисления. Съгласно европейските регламенти, отчисленията на тон отпадъци, които ние депонираме от нашата претоварна станция в село Ракитница, където се събират отпадъците на общините в област Стара Загора, през 2020 година ще бъдат 95 лв. на тон депонирани отпадъци. За сравнение през 2012 година, цената е била 18 лева. Увеличението в проценти е 246%.

Фокус: Защо се налага да се направи това?

Николай Златанов: Защото европейските изисквания и регламенти ни задължават, като членове на ЕС,  да изпълняваме екологичните норми. За щастие Община Казанлък си е „постлала“ добре в предходните години, в старта при първия наш мандат преди 8 години, когато успяхме да завършим Пречиствателната станция, едновременно с това изградихме и Претоварната станция в посока град Мъглиж. По този начин ние стъпваме на една добра база за спазване на екологичните изисквания и евентуално намаляване на таксата, която трябва да отчисляваме за изхвърляните отпадъци. Ако говорим не в проценти, а в цифри, какво предстои да се случи. През 2019 година Община Казанлък е била на дефицит, приблизително 500 хил.лв. – половин милион. Ако бяхме запазили досегашното ниво на такса „Битови отпадъци“, дефицитът през 2020 година щеше да бъде между 1млн.200 хил.лв. и 1 млн. 500 хил.лв.

Целта е да имаме чист и приветлив град. Ако Общинският съвет не бе взел решение за повишаване на такса „Битови отпадъци“ през 2020 година, трябваше да продължим да дотираме отпадъците и чистотата на града. Това означава от данъците, които събираме по други пера, например, при прехвърляне на недвижим имот или върху МПС-та, да ги използваме за чистота. Това не би позволило да изпълним другата си дейност, защото с малкия бюджет, с който разполагаме от местните данъци и такси, които събираме – около 15 милиона, какво означава да заделяме 1 млн. 500 хил.лв.? От тези 15 милиона лева ние покриваме разходите по цялото улично осветление на 19 населени места и Казанлък, дофинансираме детски градини и училища, всичко, което се случва в една община. В този смисъл, съветниците считат, че това не може да продължава по този начин.

Фокус: Увеличението на такса „Битови отпадъци“ ще доведе ли до подобряване на качеството на извършваните от общинското предприятие услуги?

Николай Златанов: Надявам се и хората да разберат, че когато искаме да живеем в един красив, чист и подреден град, трябва да положим усилия от наша страна, да дадем и нашия дан. В крайна сметка парите, които харчим в общината, това са нашите пари. Те не идват от друго место. Това, на което акцентираме също е, че увеличението ще ни позволи да подобрим качеството на тази услуга. Съветниците са категорични, че ще засилим контрола върху тази услуга, ще направим работна група, която да обсъди всички възможности за подобряване на организацията на Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“. Най – вероятно ще се опитаме със средствата, които ще си позволим да отделим допълнително, да работим за сепариране на отпадъците, за тяхното предварително разделяне, за да не се налага да плащаме толкова големи такси за отчисление. Ако ние положим усилие отпадъкът да бъде сепариран и боклукът, който заминава за Стара Загора да бъде намален наполовина, тогава няма да плащаме 95 лева на тон, а ще плащаме около 46 лева. В този смисъл, разчитаме на това, че гражданите ще разберат, че това е неизбежно, защото през 2021 година преминаваме към изцяло нов начин на изчисляване на такса „Битови отпадъци“. В момента гражданите плащаме промили върху данъчната оценка на имотите. Съгласно европейските изисквания това трябва да бъде прекратено и да преминем към заплащане на реално изхвърлени отпадъци. Предстои да бъде извършено национално преброяване. След като данните влязат в информационната система общините ще могат да преминат към изчисляване на такса „Битови отпадъци“ върху човека, който живее и е адресно регистриран в съответното жилище.

Фокус: Какво е изражението в цифри на това увеличение ?

Николай Златанов: От 2 на 4 промила е увеличението за града. Примерно, за апартамент в зона А, в центъра на Казанлък, с разгъната площ 63 квадрата, с мазе и данъчна 30 хил. лв., досега е плащана такса „Битови отпадъци“ 60 лв. След увеличението таксата ще се увеличи на 120 лв.

Друг пример, за къща в село Ясеново, от 120 квадрата, с мазе, таван, гараж, данъчна оценка 4хил. 765 лв., към момента такса „ Битови отпадъци“ е 14 лв. 30 ст. След увеличението на 6 промила таксата ще стане 28 лв.59 ст. Нека всеки да си направи сметка, какво означава в село Ясеново, което е едно от най-отдалечените населени места  в общината, да дойде камион, който всяка седмица да изхвърля контейнера пред къщата за 14 лв.30 ст. на година. Увеличението ще ни позволи да покрием разходите с таксите, които събираме и да можем да поддържаме града си наистина чист и приветлив, и да инвестираме в нови начинания.

Славяна ГАЙДАРОВА