Николай Илчев, „АБВ-Движение 21“: Ние обединихме усилията си в изработването на алтернатива за хората, желаещи промяна не само в управлението, но и в отношенията в обществото

Коалиция „АБВ – Движение 21“ ще се бори за коренна промяна в политиката на пазара на труда и социално-икономическата сфера. Тяхната програма иска да осъществи коренна промяна към едно солидарно общество и да постави край на неолибералната икономическа и социална политика, но без показен популизъм и неизпълними обещания, а съобразено с обективните реалности и международните зависимости, в които сме включени. Според тях модернизирането на политиката на доходите и на данъчната политика е един от основните инструменти за това. Какви са останалите основни насоки в предизборната им платформа и на какво ще заложат в тази кампания, в интервю за Радио „Фокус“-Велико Търново“, ни каза Николай Илчев, водач на листата на коалиция „АБВ-Движение 21“ за 4 МИР-Велико Търново, областен председател на АБВ – Велико Търново и член на националното ръководство на партията.

Фокус: Г-н Илчев, в предишен наш разговор Вие споменахте, че в програмата, която ПП АБВ е изготвила заедно с Движение 21, няма да има гръмки и неизпълними обещания. Нека припомним кои са основните насоки, по които ще работите в близък план за развитието на страната.

Николай Илчев: Основните насоки, по които бъдещата парламентарна група коалиция „АБВ-Движение 21“ ще работи в 44-то Народно събрание е в няколко насоки. На първо място, в социално-икономическата и финансовата области, сме предвидили конкретни мерки във връзка с нарастване на минималната работна заплата, която според нашите експерти е напълно удачно и възможно, в рамките на мандата, да бъде увеличена до 700 лв., което представлява увеличение с около 10-11% на година. В същото време въвеждаме и минимална работна заплата за висшисти, която да се въведе в секторите, в които се наемат на работа и в трудови договори в държавни и общински предприятия млади хора и специалисти с висше образование. Идеята ни е тази заплата да е с около 30%по-висока от стандартната минимална работна заплата за периода, в които са наети на работа. По този начин ще се стимулират младите хора да започват своята работа в държавни и общински структури. На следващо място, отново в икономическата и финансовата сфера, е една тема, която е коментирана изключително много в настоящата кампания. Това е темата за премахването на плоския данък за физически лица и въвеждане на прогресивно подоходно облагане. Нашата теза е, че партиите АБВ  Движение 21, като партии от център-левия спектър, на първо място извеждат искането за социална справедливост. Това означава, че масово хората трябва да бъдат освободени от бремето, което тежи върху тях във вид на данъчна тежест. Тоест трябва да се освободи от данъчно бреме бедният човек, бедния работник, да не се товари средната класа, която е основния мотор на икономиката и справедливо да бъде разпределено данъчното облагане спрямо хората с по-високи доходи. С изчисления, нашите експерти показват, че около 90% от работещите в България ще плащат по-ниски данъци от плащаните данъци. Едва от 10% от работещите, тоест тези, които се осигуряват на високи прагове, ще плащат минимално по-високи прагове за месец. По този начин ще се изсветлят доходите, които в момента са в т.нар. „сива икономика“. Следващата мярка, която можем да коментираме и която ще влезе като приоритетна в първите ни действия и в програмата на парламентарната група на коалицията е вдигане на прага за задължителна регистрация по ДДС за фирмите – от 50 000 лв. на 100 000 лв., което от своя страна ще облекчи дребния бизнес от административна тежест и ще стимулира потреблението и икономическия растеж в страната. Има и серия от други мерки, които са приоритетни при започването и ще се реализират незабавно след сформирането на 44-то Народно събрание.

Фокус: Вие споменахте увеличение на минималната заплата на хората с висше образование, предполагам, че имате предвид и младите хора, тъй като още от самото си създаване ПП АБВ залага на вкарване на млади хора в управлението. Какви са плановете ви в тази насока? Все пак Великотърновски регион е населен с много млади хора, има и много студенти, заради двата университета в града.

Николай Илчев: Още от самото си създаване ПП АБВ, а в момента и коалиционният формат, в който участваме, дава изключително много приоритети, свързани с ограничаването на възможността на това да се спре това, което се случва в момента, тоест младите хора да имат възможност да започнат своята работа при нормален доход и при справедливо заплащане на своя труд. Това означава, че минималните прагове, върху които трябва да получат своето възнаграждение младите професионалисти при своята първа работа, трябва да бъде със значително по-висок процент от минималната работна заплата. Към днешна дата няма стимул, който да помага на младите хора при започване на своята първа работа. По отношение на област Велико Търново нееднократно сме заявявали, че социално-икономическата обстановка в областта не предразполага младите хора да остават да работят е региона. Тя по-скоро ги кара да напускат региона и това е статистика от няколко години насам. Предвиждаме максимално функционално да се използват възможностите на нашия регион  – като важен транспортно-комуникационен център, като център на културата, като център на духовността, както Вие споменахте – като център с три основни висши учебни заведения, които дават много добре подготвени специалисти, които по статистика на самите учебни заведения, след приключване на образованието си, не остават в нашия регион, а отиват в по-големите градове, където икономиката е развита и предразполага младите хора да намерят своята работа. Така че,на първо време, мярката, която задължително трябва да се въведе и ние ще работим да се реализира незабавно след формирането на 44-то Народно събрание, е да се даде стимул на младите хора с по-високо образование да работят в системи, които не са високо заплатени – сферите на културата, духовността, образованието, медицината, но да получават заплата с 30% по-висока от стандартната. Това би ги стимулирало да останат в България, като това правило важи и за нашата област.

Фокус: Тъй като вече споменахте основните проблеми и назовахте конкретни решения, които могат да ги ограничат и решат, да се върнем отново на кампанията, която вече е в разгара си и остават още две седмици до края й. В тази връзка как оценявате отминалото време до този момент и какви са реалните шансове на коалицията, които предвиждате? Колко мандата смятате, че ще вземете за Великотърновски регион?

Николай Илчев: По отношение на развоя на кампанията трябва да Ви кажа, че ние сме концентрирани върху нашата работа и в коалиционния формат, в който участваме в тази кампания. Нашата работа е свързана с ежедневни срещи с хора в населените места, хора по гилдии, професионални общества, възрастови групи, учебни заведения, хора с различни професии и виждания, хора, работещи в различни сектори и по този начин с колегите от кандидатската листа сме си разпределили работата за тези срещи. Основната ни задача в тази кампания е не само да изложим програмата на коалицията във вид на предизборна платформа, а и нещо, което правим вече няколко години – да почерпим обратна информация за това къде гражданите, нашите избиратели и хората, които ни вярват виждат проблемните точки в нашето общество. Целта ни е да видим стечението между проблемите и начините за тяхното решаване. Ние предлагаме няколко конкретни неща, които са напълно изпълними и то с много малко ресурс. Трябва само воля и желание от страна на законодателния орган, както и на политическите лица, които ще представляват избиратели в 44-то НС, това да се реализира. А що се отнася до втората част на въпроса Ви за хода на кампанията и за това каква е тя до момента, мога да кажа, че това е може би една от най-трудните кампании, които през последните години са представяли политическите субекти пред избирателите. Виждате, че във всички сектори на политическите спектри – и в ляво, и в дясно, и в центъра има вече по няколко политически субекта, които представят своите платформи. Но срещу всичко това, коалиция „АБВ-Движение 21“ предлага в област Велико Търново една професионална, добре подготвена и изключително балансирана листа, която мога да характеризирам с три думи, за да се отличи от всички останали. Тези три думи са почтеност, експертиза и професионализъм. Това са трите неща, с които нашите кандидати се различават от всички останали. Като съберем качествата на нашите кандидати с платформата, която коалицията ни представи, считам, че е напълно във възможностите ни да реализираме един мандат в област Велико Търново.

Рени ПЪРВАНОВА