Николай Куколев, учител по история: След връщането на Горна Джумая в пределите на Османската империя много хора напускат града – онези, които остават дават дух на неспокойствие, но и надежда, че рано или късно нещата ще се променят

Благоевград. Между двете освобождение на Горна Джумая, градът се развива сравнително добре от икономическа гледна точка. Това каза за Радио „Фокус“ – Пирин учителят по история в НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Благоевград Николай Куколев. Той обясни, че това се дължи на факта, че градът се е намирал до границата със свободна България. „Знаем, че от чисто икономическа гледна точка населените места, които са в близост до граници и както е в нашият случаи – минава основен път, който върви по река Струма, свързвайки Солун със свободна България, то обикновено такива места се развиват благоприятно. Причината е, че те са подходящи за търговска дейност. Вярно е, че има българи, които напускат, но има и такива, които остават“, каза още Куколев. Според него тези, които продължават да живеят в Горна Джумая дават дух на неспокойствие, но и надежда, че рано или късно нещата ще се променят. „Интересното е, че през този период се развива и много активна читалищна дейност, тоест не само революционните борби, но и всички останали усилия на българите като развитие на училищното дело и дейност на църковното настоятелство са свързани с общата цел – да се поддържа буден българският дух. Целта е била да няма отчаяние, че свободна България съществува, но ние сме останали извън нея. Така се е поддържала и надеждата, че рано или късно всичко това ще се промени и че ние отново ще бъдем свободни“, добави Куколев. Той допълни, че в по-общ план винаги доброто благосъстояние на населението, когато то е решило основните си жизнени проблеми, поддържа по-буден неговият дух и желанието да живееш по-добре. „Част от това желание за по-добър живот е и да бъдеш свободен. Подобряването стандарта на живот на българите е нещо, което ние долавяме още с възраждането. Затова при всички случаи тези нещат помагат за поддържането на българският дух, но и затова все повече хора да участват в тези движения за национално освобождение. Все пак не бива да забравяме, че се правят и конкретни усилия в тази посока. Едно от тях е подкрепата, която се оказва на ВМОРО и на нейните чети“, посочи Куколев. Той уточни, че тук трябва да си припомним и Горноджумайското въстание, което макар да е по-малко като мащаби, показва, че част от хората са готови по всякакъв начин да отстоява своите права, но и да търси своето освобождение.

Ливия НИНОВА