Николай Няголов, Община Варна: Трето и четвърто хале в приюта за безстопанствени кучета в село Каменар ще бъдат покрити за зимния сезон

Николай Няголов, директор на  Дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ в Община Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-н Няголов, какви са условията за отглеждане на кучета в общинския приют за безстопанствени  кучета в село Каменар? Пригоден ли е приютът за работа при тежки зимни условия?

Николай Няголов:  Общинският приют за безстопанствени животни е лицензиран от всички надлежни органи. Към момента дейностите се осъществяват в четири халета. Всяка година, поради разположението на населеното място, метеорологичните условия там са сурови. Има проблеми с водата в населеното място и с тока. Въпреки всичко,  ние се справяме. В момента правим всичко възможно трето и четвърто хале да бъдат обезопасени откъм северната част. Колегите от приюта работят ежедневно и за зимния сезон ще сме подсигурили добри условия за животните ,които се отглеждат в трето и четвърто хале.

Фокус: Колко животни са настанени към момента в приюта и какъв е капацитетът му?

Николай Няголов: 140 кучета са настанени към момента в общинския приют за безстопанствени кучета в село Каменар край Варна. Капацитетът на приюта е 197 кучета.  Първо и второ хале обслужват цикъла за кастрация. Наричаме ги оборотни халета, защото оттам преминават животните, които са в карантинен период. А в първо хале се настаняват животните в следоперативен период.

Фокус: С какво се хранят животните и какъв екип от хора се грижи за тях?

Николай Няголов: Към момента щатните бройки в общинския приют за безстопанствени кучета са 12, но не всички са заети. Двете щатни бройки за ветеринарен лекар са свободни към момента. Животните в приюта се хранят съобразно всички изисквания на Закона за защита на животните. Община Варна ежегодно сключва договор с доставчици на ветеринарномедицински продукти, харна, консумативи и лекарства. Преди години Правилникът за работа на общинския приют е променен и със съдействие на неправителствени организации всяка събота и неделя се провеждат акции на доброволците, които полагат грижи за животните. На тези акции присъстват  и служители на общинския приют. При необходимост акции се провеждат и през седмицата.

Фокус: През 2016 година на сесия на Общински съвет – Варна бе приета „Актуализирана програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 2016 г. – 2019 г.“. Какви мерки за са заложени в нея и как върви изпълнението й?

Николай Няголов: Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета е приета през 2016 година. Основният приоритет на програмата е по метода кастрирай и върни. Това е основната дейност на приюта. Всички заловени животни, които не са маркирани и кастрирани, във връзка със Закона за защита на животните се кастрират, чипират се и се връщат на същите места, където са били.  Единствено заловените на територията на детски градини и училища се връщат в съседство. Сред приоритетите са още задълбочаване работата с доброволците, популяризиране на осиновяването и екипната работа с районните администрации. По техни сигнали ние реагираме много бързо.

Фокус: Според електронния регистър какъв е броят на безстопанствените кучета във Варна?

Николай Няголов: През предходната година бяхме направили преброяване на безстопанствените животни. Но виждате, че когато се намали популацията на по-едрия вид, се засилва популацията на по-малките видове, като котките.  Котките към момента са с по-голяма популация. Администрацията работи в посока броят на безстопанствените кучета да намалява всяка следваща година. За това спомагат и колегите от звено „Контрол и регистрация“, които се грижат за контрола на домашните любимци. Популацията на безстопанствени кучета на територията на дадена община се увеличава най-вече преди зимните месеци. Има много собственици на животни, които ги пускат в този период и по този начин популацията и броят на безстопанствените животни се увеличава. Броят на безстопанствените животни на  територията на Варна се променя непрекъснато.

Фокус: Колко са регистрираните домашни любимци във Варна, според електронния регистър?

Николай Няголов: Електронният регистър, който представлява система от база данни с информация за всички домашни любимци, намиращи се на територията на община Варна, се води от районните администрации. 3 266 домашни любимци – кучета и котки, са регистрирани на територията на цялата община. Собствениците на тези животни плащат годишна такса. Инспекторите от звено „Контрол и регистрация“ правят ежедневни проверки на територията на районните администрации, както и на площадките за разхождане на домашни любимци. Съгласно разпоредбата на Закона за местните данъци и такси за собственици на кучета с постоянен адрес в град Варна таксата за притежаване на куче е в размер на 24 лева. За петте кметства на територията на община Варна – Тополи, Казашко, Константиново, Каменар и Звездица, таксата е в размер на 12 лева. Приходите от таксата за последните пет години са с темпове на увеличение. През 2013 година прихода от такса куче е бил  9 828 лева, а към месец октомври  2017 сумата вече е 37 436 лева. Общо за петте години сумата е 128 586 лева.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА