Николай Славов– началник отдел „Статистически изследвания” – Смолян, към ТСБ – Пловдив: С  по седем човека на ден намалява населението в Смолянска област

Николай Славов – началник отдел „Статистически изследвания” – Смолян, към ТСБ – Пловдив, в интервю за Радио „Фокус” – Смолян.

„Фокус”: Г-н Славов, известен факт е, че Смолянска област е една от най-бързо топящите се области, всяка година населението намалява и застарява, какво сочат последните статистически данни, с които разполагате, с колко намаляваме за една година?

Николай Славов: За една година населението на Област Смолян е намаляло с 2 176 души, което се равнява на един средно голям град. Към 31 декември 2016 г. населението на Област Смолян е 109 425 души, което представлява 1,5% от населението на страната и нарежда областта на 27-мо място като след нас остава само Област Видин. В сравнение с 2015 г. населението в Област Смолян е намаляло с 2 176 души или с 1,9%. Ако направим едно сравнение излиза, че за една година от картата на Смолянска област е изчезнал един средно голям град като например Доспат.

„Фокус”: Какви са основните причини за това намаляване на населението?

Николай Славов: Основните причини за намаляването на населението са две – по-голяма смъртност отколкото раждаемост и по-голяма миграция навън.  Миналата година от областта са се изселили 2 592 души, което означава, че на ден населението намалява с по седем човека.

„Фокус”: Това с пълна сила важи и за  Смолян, по ваши данни какъв е броят на жителите в областния град?

Николай Славов: По статистически данни населението в града в края на миналата година е 28 160 души, но има хора, които се водят, че живеят в града, а всъщност са в чужбина.

„Фокус”: Ниското заплащане в областта също е една от причините хората да търсят препитание извън областта, по показател работна заплата също сме на „опашката” в страната, имате ли вече данни за първото тримесечие на тази година на кое място е областта по средна брутна заплата?

Николай Славов: Да, имаме. Област Смолян е на 25 място по средна брутна заплата за първото тримесечие на 2017 г. в страната, след нас остават само областите Видин, Благоевград и Силистра. Средната брутна работна заплата в област Смолян през януари е била 676 лв., през февруари – 717 лв., през  март – 726 лв. или общо за първото тримесечие  средната брутна работна заплата е 706 лв. Най-високи са заплатите в сектор „Операции с недвижими имоти”  – 1308 лв. е средната работна заплата, следва  сектор  „Добивна промишленост” – 1073 лв., а най-ниски са в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” – 485 лв.  Област Смолян е на четвърто място отзад напред по средна брутна работна заплата, както казах, след нас остават областите Видин, Благоевград и Силистра, съответно с 643, 685 и 694 лв., а средната работна заплата за страната през първото тримесечие е 1006 лв.  „Фокус”: Г-н Славов, тази година една от много коментираните теми в страната беше за проявите на насилие в училищата и детската престъпност, какво сочат данните за миналата година за извършени противообществени прояви и престъпления от малолетни и непълнолетни, колко се водят на отчет в Детските педагогически стаи и кои са най-честите извършени престъпления в областта?

Николай Славов: През 2016 г. в Смолянска област на отчет в детските педагогически стаи са водени 90 малолетни и непълнолетни деца за извършени от тях противообществени прояви и престъпления като броят им в сравнение с 2015 г. намалява с 9,1% или с 9 лица. Непълнолетните от 14 до 17 години са 74,4%, а малолетни на възраст от 8 до 13 години са 25,6%. Преобладават момчетата – броят им през 2016 г. е 72 или 80% докато момичетата са 18 или 20%, учащи се 81 лица, в криминогенна среда живеят 78 лица. Не учат 5 лица. Броят на заведените на отчет в Детски педагогически стаи през 2016 г. малолетни и непълнолетни е 33 или с 36, 7% от всички водени на отчет лица като 18,2% от тях са малолетни.  В сравнение с 2015 г. броят на нововъведените нараства с 57,1%, близо 60%. От отчет в Детска педагогическа стая са снети 27 лица или 30% от регистрираните като  9 или 33,3% са отпаднали поради поправяне на поведението 18 или 66,7% поради навършване на 18-годишна възраст. Малолетните и непълнолетните преминали през Детски педагогически стаи са извършили противообществени прояви през 2016 г. са 190. В сравнение с 2015 г. техният брой се увеличава с 29 лица или с 18%. Момичетата са 70 или 36,8%, а момчетата 120 или 63,2%. Извършени престъпления – През 2016 г.  63 от водените на отчет в Детски педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица са извършили престъпления, от които най-разпространеното престъпление е кражба на имущество. Извършителите на кражби са 35 лица или 55, 6% от всички лица, водени на отчет в Детски педагогически стаи за извършени престъпления. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на кражби от магазини или други търговски обекти – 31,4% или 11 лица и на кражби от домовете – 22,9% или 8 лица. От общия брой на лицата от 8 до 17 години извършили престъпление – 8 лица или 12,7% са регистрирани в Детски педагогически стаи за престъпления, свързани с наркотици, а други 6 лица или 9,5% за унищожаване и повреждане на имущество.

Даниела БОЙКОВА