Николай Стойков, КЗП-Бургас: 4588 проверки са извършени в Бургас и областта за 2016 година от Комисията за защита на потребителите в Бургас

За проверките извършени от Комисия за защита на потребителите (КЗП) в Бургас и областта за 2016 година и с какво най-често са свързани жалбите от страна на потребителите, Радио “Фокус”-Бургас разговаря с Николай Стойков, директор на КЗП-Бургас.

 

Фокус: Г-н Стойков, колко проверки са извършени от Комисия за защита на потребителите в Бургас и областта за 2016 година?

Николай Стойков: Извършените проверки са общо 4588 в областта за 2016 година от Регионалната дирекция на Комисия на защита на потребителите (КЗП). От тях 300 са завършили със съставяне на административни актове в следствие на нарушения. Във връзка с направените проверки жалбите подадени за 2016 година са с около 300 по-малко отколкото през 2015 година. За 2016 година те са 880, а за 2015 година са били около 1100.

Фокус: С какви причини най-често са свързани подадените жалби към Комисията от страна на потребителите?

Николай Стойков: Най-често жалбите касаят рекламация на техника, като най-много са свързани с мобилни телефони и таблети. Те са следвани от всякакъв вид бяла и черна техника, като телевизори, печки, перални, хладилници и подобни. Жалбите свързани с изработка на дограма, врати, спално  и кухненско обзавеждане са по-малко. Като всяка една жалба до КЗП-Бургас се разглежда и ако не е по наредбите и закона на Комисията се препраща до съответния компетентния орган. Например, ако получим жалба за хранителен продукт се препраща на Агенцията по безопасност на храните, ако е била свързана със сметка за ток или парно, тя се препраща към Комисията за електро и водно регулиране. Случвало се е да получим жалби от потребители, които не са отразявали действителната обстановка, като е съдържала преиначени факти или премълчани умишлено, но по-голямата част от жалбите са били основателни.

Фокус:  Как се определя санкцията, която ще бъде поставена при нарушение?

Николай Стойков: Всяко нарушение в закона има определен размер на санкция, като тя може да бъде минимална и максимална. Например по Закона за туризма санкцията за липса на удостоверение за категоризация минималната е 1000 лева, а максималната 300 000 лева. Така е с всеки един член, било то от Закона за туризма, Закона за защита на потребителите, Закона за тютюна и тютюневите изделия и всички закони и наредби, по които Комисията има компетенции.

Фокус:  Как ще разделите проверките, които са направени по различните закони и регламенти, по които Комисия за защита на потребителите налага контрол?

Николай Стойков: По изискването на Закона за туризма са направени 1729 проверки. Тези, които са извършени във връзка със Закона за защита на потребителите са 2745. Има направени проверки още по Закона на виното и спиртните напитки, Закона за управление на отпадъците, Закона за тютюна и тютюневите изделия, които са общо 114 на брой. Съставените актове по разпоредбите на Закона за защита на потребителите  са 167,а по Закона за туризма те са 119 на брой. По наредбата за заложните къщи също са съставени актове и по Закона за тютюна и тютюневите изделия, както и по Закона за управление на отпадъците и като съберем всички тях възлизат на обща бройка от 300 акта за цялата 2016 година.

Мария ДИМИТРОВА