Николай Чунчуков обсъди ползите от санирането и възможностите за кандидатстване през новия програмен период с гражданите на район „Източен“

Пловдив. Ползите от санирането  и възможностите за кандидатстване при откриването на новия програмен период обсъдиха по време на среща кметът на район „Източен“ Николай Чунчуков с граждани от района. Това съобщиха от районната администрация. „Чрез саниране на жилищните сгради се увеличава техният „живот“, намаляват се разходите за електроенергия, енергийните загуби и енергопотреблението. Изпълнението на енергоспестяващи мерки снижават разходите за отопление с не по-малко от 30 %, което допринася за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух“, каза районният кмет Николай Чунчуков.

До момента общият брой на жилищните сгради в Пловдив, които са обновени по програмата, са 72 на брой или общо 4 348 апартамента. Район „Източен“ е най-големият бенефициент по проект, спечелен през 2008г., благодарение на чието финансиране бяха санирани  13 училища и детски градини на стойност 5,2 милиона лева. По Националната програмата за енергийна ефективност в район „Източен“ са подадени 13 жилищни сгради, а към настоящия момент ремонтните дейности са приключени за 6 сгради.

Жителите на район „Източен“ коментираха с Николай Чунчуков различни градски теми като  паркиране, зелената система, облагородяването на междублоковите пространства.

„Нека, който има добри идеи за развитието на района, да ги сподели. Аз имам приемен ден всеки ден и можем заедно да обсъдим темите, които ви вълнуват“, обърна се Николай Чунчуков към присъстващите. Той отбеляза, че местата на махнатите гаражи са облагородени и районът вече има много по-добър вид, а работата на районната администрация в това отношение продължава.

По време на срещата бе представен и проектът „Европейски градове като зелена градска врата към лидерството за устойчива енергия” (European cities serving as Green Urban Gate towards Leadership in sustainable Energy – EU GUGLE). Проектът е финансиран по Седма рамкова програма на ЕС, а Пловдив заедно с Гьотеборг (SE) и Газиантеп (ТR) участва като асоцииран град и провежда дейности, свързани с политиката за обновяване на жилищни сгради. Проектът започва през 2013/2014 с проучвания от страна на 6-те главни партньори – Виена (AT), Аахен (DE), Милано (IT), Сестао (ES), Тампере (FI) и Братислава (SL), след което при тях са започнали инфраструктурни мерки в определени квартали и групи сгради за саниране, поставяне на соларни бойлери и т.н. за подобряване на енергийна ефективност.

Общо 9 европейски града по проекта EU GUGLE обединяват усилията си, използвайки информация, събрана чрез задълбочени проучвания на интелигентното обновяване на сгради, за да приложат иновативни решения, адаптирани към специфичните местни нужди.