Никола Дойчев, ДФ „Пловдив 112“: Доброволчеството е „perpetuum mobile“ (вечния двигател) на обществото

снимка: личен архив

Експертът по безопасност и първа помощ към Доброволно формирование „Пловдив 112“ Никола Дойчев, в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив, за дейността на формированието през 2019 година и за смисъла на доброволчеството.

Фокус: В края на всяка година е време за равносметка. Как изглеждаше 2019 година за Доброволно формирование „Пловдив 112“?
Никола Дойчев: Ако може да се опише само с две думи, 2019-та беше със сигурност бурна и драматична година. Ако надникнем малко по-надълбоко, имаше своите положителни и не толкова страни, както всичко останало в живота. Но със сигурност 2019-та беше драматична година.

Фокус: ДФ „Пловдив 112“ работи неуморно, за да помага на хората при бедствия и кризисни ситуации, а и не само. В тази връзка, кои бяха най-големите предизвикателства за вас през изминалата година? В колко акции участвахте, кои бяха най-мащабните? А най-критичните моменти?
Никола Дойчев: Традиционно, през годината работихме в полза на хората – за сигурността и безопасността им, за защитата им при различни бедствия, аварии и катастрофи. Погрижихме се за сигурността и безопасността на посетителите на големи мероприятия в Пловдив като „Капана Фест“ и „Hills Of Rock“. Бяхме и в епицентъра на няколко случващи се бедствия – наводненията в Пловдивска област след обилните дъждове, където подпомогнахме дежурния екип на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, включихме се в овладяването и гасенето на няколко големи пожара над село Бачково и други различни места. Може би, най-критичният момент, който ни се случи тази година бе повиквателната ни за Република Албания във връзка със земетресенията в края на месец ноември. Трябваше буквално за няколко часа да съберем наличната ни екипировка и да стоим в режим „готовност“ за потегляне към Албания.

Фокус: За да може да реагирате адекватно на създала се ситуация, вие трябва да сте подготвени не само теоретично, а и на практика. Какви обучения преминавате, в какви сте участвали тази година?
Никола Дойчев: Мога смело да заявя, че ДФ „Пловдив 112“ е най-обучаващото се и най-обучаващото доброволно формирование в страната. Освен необходимите теоретични и практически обучения по оказване на помощ и защита на населението като пожари, наводнения, промишлени аварии и катастрофи, преминаваме и нещо много по-важно – обучение по психология и философия на различните видове бедствия. Това е наложително, защото останалите обучения, които преминаваме, не ни дават предимство пред бедствието. Винаги има изненади. И за да може да редуцираме до минимум вероятността от тези изненади, преминаваме обучения по психология. Точно, за да можем да управляваме и да менажираме едно случващо се бедствие.

Фокус: Говорейки за обучения, трябва да кажем, че ДФ „Пловдив 112“ организира и провежда такива. Разкажете ни повече за тях.
Никола Дойчев: Изпълняваме много обучения по различни модули и главно за оказване на първа долекарска помощ, защото това е полезно и необходимо за всеки един гражданин. Обучаваме хората как да действат при различни състояния, при различни травми и наранявания, което им дава предимство за овладяване и за по-нататъшното справяне със ситуацията. Провеждаме много и различни обучения за подготовка на населението при бедствия като пожари, наводнения и земетресения. Много е важно да се отбележи, че това нещо го правим абсолютно безвъзмездно.

Фокус: Със сигурност знанията и опита са жизненоважни при действия в аварийна и бедствена ситуация, но няма как да се справите бързо и резултатно без необходимата техника и екипировка. Нека да кажем с какво разполагате и достатъчно ли е то?
Никола Дойчев: Априори, екипировката е много важна за нашата спасителна дейност. Ние разполагаме с изключително много техника и отново смело мога да заявя, че сме най-добре оборудваното доброволно формирование. Разполагаме с въздушни дихателни апарати, с екипировка за оказване на медицинска помощ, също с изключително много техника за пожарогасене. Едно от положителните неща за нас тази година беше дарението на два всъдехода. Вече имаме специализирани всъдеходи, благодарение на които можем да вършим по-лесно нашата спасителна дейност и да осигуряваме достъп до силно пресечени и труднодостъпни райони.

Фокус: Има ли много млади хора при вас? Присъединяват ли се към доброволното формирование? Как привличате нови кадри?
Кои са качествата, които трябва да притежава един бъдещ доброволец от ДФ „Пловдив 112“?
Никола Дойчев: Разполагаме с доста голям колектив от хора на различни възрасти. Болшинството, обаче, наистина са млади. Млади доброволци, които имат мотивацията – най-важното нещо за един доброволец. Мотивацията, че правят нещо безвъзмездно в полза на обществото. Ние имаме неспираща програма за набиране на доброволци и всеки един гражданин може да стане част от ДФ „Пловдив 112“. Няма някакви по-специални изисквания, стига да е налична мотивацията.

Фокус: Как вие бихте оценили ползата за обществото от съществуването на доброволното формирование? Има ли нужда от мултиплицирането на подобни формирования в страната?
Никола Дойчев: Ние работим съвместно с другите формирования, като целта ни е да унифицираме дейността си. Така се осигурява възможно най-високата положителна оценка за качеството на работа. Моята оценка за дейността на формированието и за ползата за обществото от нея е висока. Това са хора, които рискуват всичко, за да бъдат в помощ на нуждаещите се.

Фокус: В рамките на ЕС все по-актуална тема става доброволчеството. Актуална ли е тя в нашето ежедневие или трябва да се работи повече в тази насока?
Никола Дойчев: Това е повече от актуална тема. Ако мога да перифразирам, доброволците са един „perpetuum mobile“ – вечен двигател, защото те имат коефициент на полезно действие (КПД) 100 %. Това са изключително важни и значими хора от обществото, без които живота и ежедневието ни щяха да са изключително трудни.

Фокус: Поглед към 2020 година. Какво предстои за формированието, имате ли планове, предстоящи събития, обучения и т.н., което искате да споделите?
Никола Дойчев: Както всяка година, така и за следващата имаме разработени проекти за работа. Работим по проект, който цели привличането и безвъзмездното обучаването на млади кадри за тяхната реакция при различни бедствия, аварии и катастрофи. Реализацията на този проект ще започне най-скоро през 2020 година и ще продължи дълго. Извън проекта, ние сме провели обучения в професионални гимназии на територията на града, извършили сме необходимите симулации на евакуация. Имаме силно желание да работим с всички тези гимназии за обучаване на младите лица – на децата.

Фокус: Какво ще пожелаете на нашите читатели в навечерието на 2020 година?
Никола Дойчев: Пожелавам на всички хора да имат крепко здраве и душите им да бъдат изпълнени със светлина. Да не спират да вярват, че доброто съществува. И именно доброволците са една малка частица от това добро – негов преносител.

Тони МИХАЙЛОВ