Николина Ангелкова: Най-силната карта за туризма на България е, че предлагаме много разнообразен целогодишен туристически продукт, съчетан с изключително добро качество на разумна цена

Николина Ангелкова, министър на туризма, в интервю за обзора на Радио „Фокус“ „Това е България“

Водещ: Каква е равносметката след проведения Национален съвет по туризъм?

Николина Ангелкова: Националният съвет по туризъм проведохме във вторник, всички негови членове присъстваха, както основните, така и наблюдателите. И това, което беше ключово, от една страна, е свързано с представянето на Плана за действие или по-скоро на мониторинга върху Плана за действие, свързан с актуализацията на Националната стратегия за устойчиво развитие до 2030 г., което е в две посоки: законодателната инициатива и напредъка по нея и маркетинга и рекламата. И другата основна част, свързана с работата на съвета, бяха актуалните към момента данни за зимния сезон и тенденциите за летния сезон. Представихме и съответно, какво предстои като стъпки. Всички се обединихме около това, че ни чака година, пълна с предизвикателства, много динамична, много трудна и е важно да имаме обединени усилия с бранша, с местната власт и ние, така че да се опитаме да задържим изключително добрите, рекордните резултати в българския туризъм, които постигнахме през 2018 г.

Водещ: В законодателен план какво предстои в туризма?

Николина Ангелкова: Това, което е ключово за тази година и сме заложили в нашата програма, е свързано с финализиране на предстоящите промени в Закона за туризма, които засягат статута на националните курорти, от една страна. Друга важна точка, свързана с промените в Закона за туризма, е в това да имаме по-голяма и ясно регламентирана обратна връзка от страна на общините и областните управи, свързани с изпълнението на общинските и областните стратегии по туризъм. Задължаваме създаването на консултативни съвети по туризма, така че максимално да ангажираме бизнеса в общините, където това все още не е направено. Предвидили сме и доста високи административни санкции по отношение на неизпълненията, свързани със Закона за туризма, и най-вече по това, ако не се въвеждат данни в Единната система за туристическа информация, която е ключова за нашата работа. И затова е необходимо наистина да сме сигурни, че всеки един по веригата си върши работата. От друга страна, сме качили на сайта на Министерството за обществено обсъждане промените в Закона за концесиите, които съответно водят до промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, като сме предложили изваждането на плажовете от общия режим на концесиите, където преминаха в началото на тази година. И то не се прави това с идеята, че някой е дал нещо от Министерството и ние да си го върнем, защото министърът на туризма винаги е бил участник в процес. В предишния ред концесиите се откриваха по предложение на министъра на туризма с решение на Министерския съвет, съгласно новия ред министърът на туризма е едноличен концедент. Това, което обаче е важно за мен и затова бих искала и съответно подкрепата, инициативата, която имаме от страна на целия туристически бранш, включително и подкрепа от синдикатите, за връщане на стария ред, са именно с детайлите по самата процедурата и за това, че попадайки по общия ред, на практика има възможност за едно безкрайно обжалване, с оглед на това, че може да се обжалва и действие или бездействие от момента на узнаване. И съответно това прави изключително трудно планирането и прогнозирането на това, кога биха приключили процедурите, които са стартирали за отдаване на концесия, и съответно това ще затрудни изключително много летния сезон и като цяло във времето напред ще рефлектира върху летния туристически продукт. Защото големите туроператори и към момента пращат към нас информация, запитване какво се случва с концесионирането на морските плажове. Защото те предпочитат института на концесията с оглед на това, че гарантира по-голяма стабилност и дългосрочност.

Водещ: Обвързвате ли концесионирането на плажовете с качеството на продукта, който те предлагат?

Николина Ангелкова: Със сигурност концесионирането се обвързва с качеството на продукта и това е и основното притеснение на големите туроператори, които са ни ключови, за да можем да пазим и насочим резервациите към нашето българско Черноморие и към големите ни курорти. Защото, когато имаме концесиониране на един морски плаж, задължителна част от избора на концесионера е програмата, свързана с инвестиции за периода на концесията. Дори когато имаме наеми, там инвестиции не се искат по процедура. Така че със сигурност плажът, който е даден на концесия, би могъл да предлага много по-добро качество на услугата с оглед на инвестициите, които са предвидени за периода на концесията.

Водещ: Министър Ангелкова, една от промените, които вие предлагате в Закона за туризма, е местната власт да определя как да се развива туризмът на територията на националните курорти. Обаче това какви капани залага, дали няма да има залитане в една или друга посока: само за парти туризъм или обратно, само за семеен туризъм?

Николина Ангелкова: Ами това, което е важно в промените в Закона за туризма, особено в частта, свързана с управлението на националните курорти, е да дадем възможност на кметовете, на чиято територия има национални курорти, като цяло на местната власт и местния бизнес продуктово да районират или да позиционират съответния курорт. Аз смятам, че местната власт и местният бизнес, изобщо местното население познава най-добре спецификите на своя район и в този смисъл и на националния курорт, който се намира на съответната територия.  И всъщност нека не забравяме, че националните курорти, затова са създадени като такива, изобщо те не са селищни образувания, в които да има постоянно живущо население. Те са създадени с цел да бъдат флагманът на туризмът и да бъдат визитната картичка на туризма в съответния район. И смятам, че България, имайки потенциал да развива всички видове туризъм, не следва да зачерква един вид туризъм за сметка на друг вид туризъм. Защото в дългосрочен план всеки един има своите позитиви. Особено когато говорим за деца и младежи, които посещават България като туристическа дестинация. На по-късен етап те биха се върнали в нашата дестинация, вече като семейни, като друг тип туристи, които искат да опитат и от другите туристически продукти, които нашата страна предлага. Така че аз лично смятам, че  е важно да имаме баланс в предлагането на всеки от туристическите продукти. От една страна. От друга страна, смятам, че  местната власт, местното население, както казах, местният бизнес са тези, които най-добре познават спецификите. И това, което всъщност е ключово, е, че когато ние имаме продуктово зониране, подчертавам националния курорт, и то е ясно предварително, тогава всеки туроператор, всеки турист, който иска да посети дадения курорт или населено място, той знае, къде отива и не би следвало да се разочарова от това, което види. С оглед на това, че предварително ще бъде информиран, какво го очаква на място. Което е най-важно, за да можем ние да предлагаме качествен туристически продукт. Да, това е една от темите, която предизвиква повече дискусии. Но бих казала, че 80% от писмата, които получихме по тази тема, са в подкрепа на предложението на Министерството на туризма.

Водещ: Ако местната власт поеме ангажимента да развива туризма на своята територия, в която има национален курорт, кой ще поеме финансирането, кой ще поеме финансовите ангажименти за поддръжката на този курорт? Вие имате ли подготвени механизми? Или поне варианти за такива механизми.

Николина Ангелкова: Разбира се, че сме обсъждали финансовите измерения. Тук отварям пояснителна скоба: туристическият данък постъпва в приходите на общината. Тоест целият туристически данък от туристите, които са били в съответния национален курорт, той постъпва в бюджета на общината, включително местните данъци и такси. Тоест всичко, свързано с хотелите, които се намират на територията на дадена община, с такси за настаняване, като местен данък и такси съответно също постъпват в бюджета на общината. Така че от тази гледна точка мисля, че е редно приоритетно също или поне съобразно това, което националните курорти дават в бюджета на дадена община, да се разходва и на територията на националния курорт. Защото той е този, който носи приходите в дадената община.

Водещ: Как ще насочите услугите към различни категории туристи?

Николина Ангелкова: Вижте, ние в Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма и плана към нея ясно сме написали нашата основна цел, която е свързана с това да превърнем България в целогодишна туристическа дестинация. Основният туристически продукт, който предлагаме, съобразно и резултатите до момента, и данните, които имаме, е летният туризъм, следван от зимния. Например за миналата година повече от 9,2 милиона чуждестранни туристи, които посетиха нашата страна, като само 5,4 милиона от тях са за летен туризъм. Почти 65% е летният туризъм. Следван от зимния – 1,6 милиона са чуждестранните туристи за зимен туризъм. Следват културно-историческия туризъм, балнео- и СПА, винения и кулинарния, конгресния туризъм, приключенския, голф и т.н. Хубавото на нашите туристически продукти, които предлагаме, е, че в последната година-две те са все повече комбинирани. Така че когато идват у нас за лятна почивка, със сигурност съчетават и с културен туризъм, балнео и СПА туризъм, вино и кулинария. Много ми се иска да насочим вниманието и към конгресния туризъм, особено към националните ни курорти. Защото те имат прекрасна изградена материална база и наистина е грехота в по-голямата част от годината тя да не се използва. Затова за нас е важно да създадем условия и възможности това да се получи. От една страна, да насочим вниманието за големи международни събития и в този смисъл пилотно и по случай 60-годишнината на курорта „Слънчев бряг“ тази година предвиждаме много голям инвестиционен форум на 31-ви май да проведем там и да насочим вниманието на потенциалните инвеститори за изграждането на конгресен център. От друга страна, разработваме възможна програма, която да подпомогне нашите усилия за разширяване на крилата на сезона и за привличане на повече полети през месеците март, април, май, съответно октомври, така че да имаме и много по-голяма целогодишна достъпност до нашите зимни и летни курорти.

Водещ: Говорихте за концесиите на плажовете, но знаете, че в публичното пространство възникнаха доста дискусии по охраната на плажовете и по унищожаването на дюните в резултат на застрояване. Какво предвиждате?

Николина Ангелкова: Само да подчертая, че отговорността на Министерството на туризма, както и вие отбелязахте, е свързана с управлението на морските плажове. Подчертавам, че всички проверки за момента, които сме извършвали, показват, че няма строителство на територията на морски плаж откогато сме се сезирали. Виждате, че и ДНСК прави непрекъснато проверки, когато говорим за строителство, което в близост до границите на морския плаж. Тук подчертавам, че става дума за такива случаи, когато разрешението за строеж е издадено или процедурата е задвижена за неговото издаване доста преди приемането на Закона устройство на Черноморското крайбрежие през 2008 г., но поради обжалване в момента това, което е стартирано преди 2008 г., очевидно дава своите последици, които аз и в лично качество не подкрепям, защото презастрояването по българското Черноморие също не води до добър продукт. Важно е да опазваме и нашите природни забележителности. А такива са и дюните. И в тази връзка в момента тече промяна в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Обсъжда се в ресорните комисии в Народното събрание в частта административно-наказателни разпоредби основно, където въвеждаме изключително строги санкции, когато се разрушават дюните, които се намират, подчертавам, върху територията на морския плаж. Ние задължаваме и в момента в концесионните договори и в договорите за наем концесионерите и наемателите да поставят указателни табели там, където има дюни, които се намират на територията на морския плаж. Няколко пъти подчертавам, на територията на морския плаж. Ние като министерство, което отговаря само за управление на морските плажове, няма как да обозначаваме дюните, които са извън територията на морския плаж.

Водещ: В какъв размер ще бъдат санкциите за унищожаване на дюни на морския плаж?

Николина Ангелкова: Санкциите, които сме предвидили, са в зависимост от нарушенията и те са различни за това, дали дюната се разрушава, като през нея преминава, паркира съответно превозно средство, дали се разполага каравана или палатка, или преносваем обект. Опитали сме се да обхванем абсолютно  всички възможни случаи, които биха довели до разрушаване на тази природна забележителност, като при повторно деяние най-високата санкция специално за това нарушение е 20 хиляди лева. Като, разбира се, когато тук вече не говорим за дюни, но говорим за неохраняеми морски плажове, като също вид нарушение искам да дам за пример, ако върху неохраняемия морски плаж има неправомерно поставяне на преносваем обект, който извършва търговска дейност, санкциите са до 50 хиляди лева.

Водещ: Министър Ангелкова, какъв сезон ни очаква? Каква туристическа година?

Николина Ангелкова: За летния сезон, който очакваме, както казах и в началото, го следим със  сериозно притеснение и ни очаква голямо предизвикателство. Към момента наблюдаваме спад на ранните записвания, особено от  пазара руския, за който информирахме и преди време, Предприехме стъпки и на този  пазар. Също така очакваме и спад на  пазара от Германия. За съжаление преди няколко седмици фалит обяви Еър Германия, един от основните чартърни превозвачи за немски туристи, който пък поведе след себе си фалита на малък полски чартърен превозвач. Но това неминуемо оказва своето влияние и върху планирането на полетите и на резервациите за лятото. Надявам се да успеем да запазим нивата от миналата година. Работим изключително усилено и в много тясна връзка с всички водещи големи туроператори, които работят на  пазар България. Особено за, говорейки за летния туристически продукт, и „Туи“, и с „Томас Кук“ и с „Олтур“, и с АйТиЕс, които са основните туроператори от немския  пазар. С най- големите полски туроператори работим в Полша, наблюдаваме доста добри ръстове с Асоциацията  на британските туроператори. Така че следим много изкъсо всеки  пазар и работим изключително близко, както казах, с туроператорите, които водят туристите по нашето Черноморие.

Водещ: Над 800 хиляди са чуждестранните туристи през декември и януари, спадът е с 3,7 %. На какво се дължи и как ще преодолеете тези проблеми?

Николина Ангелкова: Да, фактът, че зимният сезон, декември и януари, има спад от 3,7 %, но пък тенденцията, която наблюдаваме в ръст на нощувките от 5,8 % показва, че да, факт, идват по-малко туристи, но те стоят повече, тоест внасят повече в българската икономика, харчат повече, което пък, от друга страна, ако се запази като тенденция, показва, че към България идват туристи от клас малко по-висок от средния, който разполага с повече средства и възможности да нощува по-дълго и да почива по-дълго в нашата страна. Което всъщност е един много добър показател. Така че ще следим дали тази тенденция ще се запази по време на цялата година, като основният спад като пазари е свързан най-вече със спада от Турция. Знаете, че миналата година, когато правиха резервациите за зимния сезон, ноември месец, курсът на турската лира бе изключително нестабилен и това донякъде оказа влияние върху резервациите. От друга страна, ние наблюдаваме ръстове в „Боровец“ и „Пампорово“ като национални зимни курорти, спад имаме, за съжаление, само в Банско.

Водещ: И в края на нашия разговор, коя е най-силната карта за туризма на България?

Николина Ангелкова: Аз смятам, че най-силната карта за туризма на България е, че ние предлагаме много разнообразен целогодишен туристически продукт, съчетан с изключително добро качество на разумна цена.

Цоня Събчева