Николина Йорданова, експерт в отдел „Образование” към община Садово: Трябва да има повече доверие между учители, родители и деца

Садово

Николина Йорданова, експерт в отдел „Образование“ към община Садово, в интервю за Радио „Фокус“ – Пловдив за това дали трябва да бъдат поставени видео камери в детските градини, има ли недостиг на персонал, на какви изисквания трябва да отговарят служителите в детските заведения и как се осъществява приемът в детските градини.

Фокус: Колко са детските градини в Садово?
Николина Йорданова: Десет са на брой общо детските градини. Имаме дванадесет населени места, но детските ни градини са в десет от тях.
Фокус: Какви са охранителните мерки? Има ли видеонаблюдение в тях?
Николина Йорданова: Не. В детските градини няма видеонаблюдение. Има пропускателен режим, който всяка детска градина организира. В този пропускателен режим са включени дежурните учители и помощният персонал, които имат възможност да осъществяват връзка с хората, които влизат. Освен това, вратите на всички детски градини имат възможност да се затварят в определен период от време, така че когато има нужда от влизане да се позвънява на поставените звънци. Всеки, който има нужда при необходимост да влезе в детската градина, може да сигнализира и вратите да се отворят съответно. Но нямаме нито жива охрана, нито поставени камери.
Фокус: А мислите ли да поставяте камери?
Николина Йорданова: На този етап въпросът не сме го обсъждали, така че не мога да кажа какво становище ще има ръководството. Не сме разговаряли с директорите на детските градини по този въпрос. Но честно казано не знам дали това е много подходящо, тъй като хората непрекъснато са поставени на прицел, особено сега в последно време с тези постоянни коментари, които се дават или пускането на различни клипове, снимани от родители. Вярно, че има различни ситуации, които се представят, но не знам дали това е правилният начин, все едно са в постоянен „Биг Брадър“. Учителят постоянно е под стресова ситуация. Той има достатъчно други проблеми и неща, с които трябва да се справя. Струва ми се прекалено това да бъде начина, чрез който да могат да се контролират нещата. По-скоро мисля, че е добре родителите да могат да разговарят с децата, както и  с учителите и директорите, които се грижат за децата. Ще се съгласите, че децата прекарват много по-голяма част от ежедневието си в детската градина или училище, отколкото вкъщи с близките хора. Трябва да има повече доверие между едните и другите. Не бива да си прехвърляме отговорност. Родителят не бива да си мисли, че пращайки детето на градина или на училище за него ангажимента приключва, напротив, той трябва да е много по-внимателен и да следи развитието на детето си.
Фокус: Има ли недостиг на персонал?
Николина Йорданова: Не. Нямаме недостиг на персонал. Понякога се налага, когато има болен учител или отсъства за по-дълго време, да се обявява място, за да се заема, но поне за този етап не сме стигали до ситуация, в която да не можем да покрием съответното обявено свободно място. Много често през годината възникват различи ситуации, свързани с по-дълго отсъствие, обикновено заради заболяване или някаква друга причина, в която учителят отсъства, но на този етап нещата са в границата на нормалното. Все още можем да покриваме свободните работни места. Другото, което е притеснително е, че все още много малко млади хора решават да се посветят на професията на учителя и по-скоро много малко се задържат за по-дълго време в сферата на образованието. Повечето търсят по-леки форми за справяне с ежедневието си. Професията я имат, но се насочват към други сфери, където вероятно се чувстват под по-малък стрес и напрежение. Аз стигам до този извод като наблюдавам развитието на нещата. Хубавото е, че се отзовават за учители хора, които вече са навършили пенсионна възраст и когато ги потърсят директорите за оказване на съдействие, повечето се включват, за да помогнат. Те помагат с труда си. Те не идват даром в детските заведения и е хубаво, че се намират хора, но имам чувството, че след известно време, когато излязат масово от сферата на образованието хората, които са стигнали пенсионна възраст, тогава може би ще се получи някакъв по-сериозен срив, ако през тези години не се появят достатъчно ангажирани млади хора, които да вземат техните места.
Фокус: На какви изисквания трябва да отговарят служителите на детските градини?
Николина Йорданова: Има вече доста възможности с наредбата, с която промениха нещата. Вече могат не само хора с педагогическа правоспособност да заемат местата, в случай, естествено когато между кандидатстващите има хора с квалификация, която отговаря за заемането на мястото, ще бъдат предпочетени, но много често когато се наложи няма други кандидати, могат да бъдат взети и други учители по други специалности, които не са завършили предучилищна педагогика. Това също е един вариант за покриване на съответно работно място, когато няма други кандидати, но разбира се, там и възнаграждението на човека, нищо че е учител, той не е специалист по специалността, съответно и заплащането ще бъде по-ниско, но той преценява дали отговаря за него това, като поставени условия и може да се включи. Понякога за такива кратковременни замествания, особено в летния период, се налага и хора със средно образование да заемат местата, но това е временно, когато учителите се възползват от полагаемия годишен отпуск. Това е също вариант, защото лятото те нямат такава задължителна преподавателска работа, а повечето е в сферата на заниманията, всекидневни игри,  и в това свободното време на децата да бъде по интересен начин уплътнено. Няма такива задължителни педагогически ситуации, които са свързани с учебната година от септември до края на май месец. Това е активен период, в който по отделните направления, по които работят трябва наистина много сериозно да се подхожда и да се работи, за да може накрая на годината, особено за задължително подготвителна група, те трябва да постигнат определените изисквания към тях, за да могат да постъпват достатъчно добре подготвени деца в първи клас. Има възможности през летния период и хора със средно образование, а не със задължителна педагогическа подготовка да започнат работа. През лятото и бъдещи учители, които в момента са студенти в различна степан на образованието си и биха могли да практикуват. През лятото много често използваме и такива специалисти, които след година-две ще станат правоспособни, защитавайки съответната квалификация. Най-често те учат предучилищна педагогика и комбинираната специалност начална и предучилищна педагогика, каквато в Пловдивския университет има. Такъв тип кадри достатъчно се формират тук на територията на областта.
Фокус: На какъв етап е приемът на детските градини – срокове, свободни места и изисквания?
Николина Йорданова: При нас капацитетът е еднакъв, той не се променя. Имаме 25 групи общо в цялата община, като 24 са на целодневно обучение, обхващайки децата от 3 до 7 годишна възраст . Имаме и една яслена група в детската градина в Катуница. В нея приемаме деца, които са над 2 годишна възраст. От 2 до 3, много рядко има такива, които са под 2 годишна възраст, когато родителят е започнал работа и е пожелал детето да постъпи в ясла. Това е яслена група към детската градина, не е типичната ясла, както е в по-големите градове като Пловдив. Това е капацитетът – 25 групи реално. Максималната норма е 22 деца, максимум 24 могат да станат, така е по правилата за прием в детските градини. Ние се съобразяваме с тези изисквания и си правим групите по този начин . Много рядко, ето сега се сещам, в яслената група в Катуница, общата бройка на капацитета е 20 деца, макар че в яслата по принцип е с по-малък капацитет, но това е единствената яслена група и даже има деца, които от други населени места се записват там, защото това са възможностите на общината в момента. Ние нямаме този проблем, както в по-големите градове с класиранията. При нас не се налага да правим по този начин, както е в по-големите градове, да правим класирания. Просто родителят подава документите за прием на детето в съответната детска градина и се оформят групите. Има движение в групите, защото понякога родителите, когато има възможност записват детето си в Пловдив. Вече забелязвам и такава тенденция, част от родителите започват да ги записват в града и съответно тук остават по-малко българчета и повече деца от ромски произход, на които осигуряваме съответно задължителен прием и всичко останало свързано с този сериозен процес, който тече в момента. Местата се запълват. Миналата година започна една вълна на хепатит през есента. Имаше движение заради хепатита в началото на годината, а също и покрай други болести.
Фокус: Покрай грипа имаше ли движение на групите?
Николина Йорданова: Покрай грипа не сме спирали процеса в детските градини, защото ние през януари удължихме ваканцията с една седмица. На практика, когато беше този период не сме спирали работата в детските градини и поради факта, че когато има работещи родители няма как всеки път да си вземат отпуск, за да гледат децата си. Направихме нещо, което смятам, че е разумно като подход. Големите групи, двегрупните, тригрупните има възможност при намаляване на децата, съответно да се намаляват и броя на групите в зависимост от това кои преобладават и по този начин те могат от 4 да станат на 2 групи, като ги разделят в по-малката и в по-голямата група, за да не се нарушава процесът на обучение. В момента също работят по този начин детските градини с намален брой на групите, съответно когато мине този етап и децата се върнат, те ще се възстановят като пълни групи. За момента не смятам да прекратяваме учебния процес заради това. Надявам се да отшумяха нещата. затворихме само за три дни училищата от 7 до 9 февруари. Сега тече процесът за преструктуриране на учебното съдържание и представяне на процедурите и изискванията.
Весела КРЪСТЕВА