НИМХ: Водните количества на почти всички реки в Западнобеломорски басейн са около и под праговете за средни води, само водното количество на река Елешница при село Ваксево е около прага за високи води

Благоевград. Водните количества на почти всички реки в Западнобеломорски басейн са около и под праговете за средни води, само водното количество на река Елешница при село Ваксево е около прага за високи води, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на река Места са от -5 см до +3 см, а за водосбора на река Струма с до ±5 см. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.